Akutafdeling

I Akutafdelingen bliver de akut syge og tilskadekomne patienter blive modtaget i en afdeling af kompetent og imødekommende personale, der varetager den umiddelbare vurdering, diagnosticering, stabiliserende og indledende behandling, observation og pleje, udskrivelse eller eventuelt visitation til specialafdeling.

Opgaverne løses med høj kvalitet baseret på en høj grad af standardiserede kliniske retningslinjer. Alle akutte patienter skal principielt modtages via Akutafdelingen. Undtagelser er dog fødende, syge børn og patienter som kræver særlig forhold eller ekspertise (f. eks intensiv behandling, åbne indlæggelser, overflytning fra specialiseret sygehus).

Afdelingen disponerer  over 32 modtage- og observationspladser, to traumestuer, hjertestoprum, røntgenrum og otte skadelejer. Lægevagten ligger i tilknytning til Akutafdelingen i helt nye lokaler. Lige inden sommerferien er dele af afdelingen flyttet ind i sygehusets nybyggede fløj.

Afdelingen levede i 2016 op til de fastsatte mål for ventetid i skadestuen på max 60 min (86%).

Konferencer:

Morgenkonference, som ledes af YL. Der gennemgås 2-3 pt. fra vagten. Der er fokus på læring og vurdering af blodprøver, røntgensvar og EKG.

Eftermiddagskonference: Lidt kortere og med fokus på hvad der ligger i afdelingen, men stadig med henblik på læringssituationer.

Undervisning:

Der er morgenundervisning mandag, tirsdag og torsdag. YL eller akutlæge forstår undervisningen. Der foreligger en månedlig plan. Ofte er det D4 retningslinjer, som gennemgås.

Fredag er der skiftevis fællesundervisning i akutafdelingen ved speciallæge for alle YL på sygehuset (2 fredage), M&M konferencer med gennemgang og litteratursøgning af cases (1 fredag), og fælles sygehus Staffmeeting (1 fredag).

Akutafdelingen evalueres af yngre læger, bl.a. på baggrund af deres oplevelse af mulighed for supervision og vejledning. Spørgsmålene er besvares på en skala fra 1-6, hvor 1 = i meget ringe grad og 6 = i meget høj grad.

Afdelingens evaluering ses her:

Introduktion 4,7
Uddannelsesvejledning 4,8
Daglig vejledning 5,3
Arbejdstilrettelæggelse 4,9
Konferencer/undervisning 5,0
Arbejdsklima 5,7
Øvrige forhold 5,5
Gennemsnit 5,1

Kontakt

Afdelingsledelsen

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Akutafdelingen

 Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge Anne Molzen ahmo@regionsjaelland.dk 56516900 20358959
Ledende oversygeplejeske Tom Jimmy Hansen tjha@regionsjaelland.dk 56516901 23702830

Ledige stillinger