Anæstesi/intensiv/OP

Anæstesiologisk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus omfatter anæstesi-/opvågningsafsnit, operationsafsnit, intensivafsnit og sterilcentral.

Afdelingen varetager:
Anæstesier dels på den centrale operationsgang, sammedagskirurgisk afsnit, på radiologisk afsnit ved CT- og MR-scanninger og medicinsk afdeling ved DC konverteringer

  • OP assistance på central OP
  • Genbehandling af instrumenter
  • Postoperativ observation på opvågningsafsnittet og ITA (i vagter)
  • Intensiv terapi – herunder MAT funktion
  • Traumebehandling
  • Genoplivningsbehandling og transportledsagelse
  • Avanceret genoplivningsundervisning til alle nyansatte på Nykøbing F. Sygehus
  • Anlæggelse af perm. katetre for dialyseafdelingen
  • AMK (Anæstesilæger)

Serviceassistent opgaver herunder transport af operationspatienter samt rengøring af operationsstuer.

Anæstesien disponerer i 2018 over 10 sengepladser fordelt på 8 intensivplader og 2 opvågningspladser på Intensiv og 8 opvågningsplader på den centrale opvågning. Herudover har afdelingen 253 ambulatoriedage (præmedicinering, fysisk kapacitet) og der var ca. 1300 lejer med anæstesi på operationsgangen.

Kontakt

Afdelingsledelsen

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Anæstesi/Intensiv/OP

 Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge Ninna Rose Holm nroh@regionsjaelland.dk 5651 5596 9356 7012
Ledende oversygeplejeske Berit Pedersen bpdr@regionsjaelland.dk 5651 5662 2336 9651

 

Ledige stillinger