Kirurgi

Det lægelige ansvar for Kirurgisk Afdeling på NFS er placeret hos den ledende overlæge på Sjællands Universitetshospital, Køge. Det betyder, at man som læge er ansat på SUH Køge og indgår som en del af det lægefaglige team på afdelingen. Opgavevaretagelsen på NFS sker i tæt samarbejde med kollegaer på sygehusets øvrige afdelinger. Ønsker du at uddanne dig eller arbejde inden for det kirurgiske felt på NFS skal du derfor kontakte ledende overlæge Henrik Møller på SUH Køge.

Ansvaret for plejeopgaverne på Kirurgisk Afdeling på NFS er fortsat placeret lokalt på sygehuset.

Kontakt

Afdelingsledelsen

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Kirurgi

 Navn E-mail Telefon Mobil
 Ledende overlæge Henrik Møller henmo@regionsjaelland.dk 4732 3001 3057 9334

 

Ledige stillinger