Børne- og ungdomsafdeling

På Børne- og Ungdomsafdelingen arbejder vi med tildelt patientpleje, hvor sygeplejen udføres som helhedssygepleje til barnet og den unge i et tæt og respektfuldt samarbejde med deres pårørende. Høj faglighed og et tæt tværfagligt samarbejde er ligeledes i højsædet.

En alsidig og afvekslende arbejdsdag, med et meget stort spænd i sygeplejen fra at yde pleje til syge nyfødte børn født efter 34. uge og unge op til 18 år, med både medicinske, ortopæd- og organkirurgiske sygdomme. Socialpædiatri er en stor del af det pædiatriske område, og der pågår et omfattende tværfagligt samarbejde.  

Dine sygeplejeopgaver kan f.eks. være, at modtage akutte og planlagte børn og unge til indlæggelse eller ambulant opfølgning, at yde sygepleje til børn og unge ud fra principper om tildelt patientpleje, hvor du udfører hele plejen og går stuegang på dine egne patienter. Du går også med til komplicerede fødsler, akutte sectio samt traumer i Akutafdelingen, sammen med vagthavende læge. Under alle patientforløbende har du et tæt tværfagligt samarbejde, både internt og eksternt, for at skabe det bedste forløb på patienten. Vi har en del sårbare og udsatte familier med særlige behov, hvilket du som sygeplejerske skal kunne rumme og håndtere.

Muligheder for kompetenceudvikling

Vores introduktion og oplæring er baseret på dine individuelle behov og fagligt niveau og det foregår i et tæt samarbejde med vores mentorer og øvrige kollegaer.

Som sygeplejerske er der mulighed for hele tiden at udvikle sig og opnå nye kompetencer, og der er mulighed for at deltage i relevante kurser og temadage, samt være aktiv sygeplejerske i et af afdelingens tværfaglige team.

Sociale aktiviteter

Afdelingen har en velfungerende personalegruppe, hvor der arrangeres sociale aktiviteter, såsom fredagscafe, Børnebandearrangementer og personalet har deres egen Facebook-gruppe.

Fleksibel ansættelse

Der er mulighed for, at vi tilgår individuelle ønsker til timetal. Vi har rulleplaner med 2 skiftet vagt med mulighed for at arbejde hver 2. weekend eller have 2 ekstra friweekender på 16 uger. Sommerferien planlægges ud fra fast rul, og kan derfor planlægges i god tid, og der er mulighed for at bytte rul indbyrdes.

Afdelingens fremtid

I foråret 2018 vil sengeantallet øges fra 12 senge til 15 senge, og den ambulante aktivitet øges med 50 % til ca. 7000 ambulante konsultationer pr. år.

Kontakt

Afdelingsledelsen

Hvis du vil vide mere om Børne- og Ungdomsafdelingen eller kunne have lyst til at lægge vejen fordi til en kop kaffe og et uformelt besøg, så er du velkommen til at kontakte

Navn E-mail
Ledende oversygeplejerske Susanne Husted sgh@regionsjaelland.dk
 Ledende overlæge Jeannet Lauenborg  jlaue@regionsjaelland.dk

 

Ledige stillinger