Ortopædkirurgi

Ortopædkirurgisk Afdeling har en stærk sygeplejefaglig ledelse, hvor vi i fællesskab udvikler sygeplejen til den ortopædkirurgiske patient. Afdelingens patienter er en blanding af akutte og elektive patienter, hvilket betyder både korte og længere indlæggelsesforløb. Patienterne er både mænd og kvinder – unge og ældre, hvilket gør sygeplejeopgaverne på en ortopædkirurgisk afdeling alsidige og mangfoldige. Ortopædkirurgisk sygepleje er grundlæggende sygepleje til den komplekse patient.

Evidensbaseret sygepleje er en del af udviklingen og afdelingens personale henter inspiration fra blandt andet litteraturen, nationale netværk og erfagrupper. Afdelingen tilbyder alle nyansatte en mentor ordning, hvor introduktion til specialet gøres individuel. Afdelingen er medansvarlig for at uddanne sygeplejestuderende, sosu elever og falckredder elever. Ortopædkirurgisk afdelings kvalitetsarbejdet er en tværfaglig opgave, hvilket betyder, at afdelingen har oprettet en tværfaglig kvalitetsgruppe bestående af en læge, en sygeplejerske og en sekretær.

Hvad vil det sige at være sygeplejerske på ortopædkirurgisk afdeling på Nykøbing F. Sygehus

Gruppeleder i ortopædkirurgisk afdeling betyder meget selvstændighed i opgaveløsningen, hvor sygeplejerskerne arbejder parallelt med den lægefaglige behandling. Sygeplejerskerne er tovholder på det ortopædkirurgiske patientforløb, hvor der er rig mulighed for at planlægge og koordinere pleje og behandling. I et ortopædkirurgisk patientforløb indgår mange samarbejdspartnere, som arbejder vidt forskelligt fra en sengeafdeling, f.eks. operationsgangen og akutafdelingen, samarbejdet stiller krav til sygeplejerskens forståelse, indsigt og organisatoriske kompetencer.

Den akutte ortopædkirurgiske patient har ofte været igennem et eller andet form for traume, og for mange patienter er et varigt eller midlertidigt funktionstab en realitet. Sygeplejerskens nærvær, faglighed og gode kommunikative kompetencer er derfor meget vigtige, når hverdagen med ét forandres og både patienter og pårørende havner i en kritisk uvant situation. Den ortopædkirurgiske patient skal som oftest hjem og fungere med et funktionstab og det stiller krav til, at sygeplejerskens planlægger gode og trygge udskrivelser, hvor patient, pårørende og primær sektor skal inddrages aktivt. Ydermere er det en væsentlig sygeplejeopgave at sikre, at patienterne forstår vigtigheden i at tage ansvar for egen rehabilitering.

Kompetencemuligheder

I ortopædkirurgisk afdeling er det muligt, at tilbyde 1/6 diplom i ortopædkirurgisk sygepleje, når sygeplejersken har været ansat i specialet i 2 år. Afdelingen tilbyder også en 1/6 diplom i form af praktikvejleder modul, såfremt sygeplejersken skal være klinisk vejleder. Afdelingen er bestemt også åben for anden relevant uddannelse. Afdelingen deltager i Erfagruppe for erfarne ortopædkirurgiske sygeplejersker i regionalt regi samt er meget aktive indenfor sårpleje både lokalt og regionalt, hvilket gør det muligt at dygtiggøre sig indenfor sårpleje til den ortopædkirurgiske patient.

Fleksibel ansættelse

Afdelingen imødekommer to skifte vagter. Det er valgfrit om sygeplejersken ønsker, at arbejde hver 2. eller 3. weekend. Sygeplejersken har mulighed for at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i sommerferieperioden, og der holdes fri skiftevis jul eller nytår. Afdelingen er desuden meget fleksibel i forhold til timeantal.

Kontakt

Afdelingsledelsen

Kunne du tænke dig, at høre om, komme på et uformelt besøg og se afdelingen, så er du velkommen til at kontakte:

Navn E-mail
Ledende overlæge Stephan Kantak ska@regionsjaelland.dk
Ledende oversygeplejerske Linda Abildgaard labi@regionsjaelland.dk

 

Ledige stillinger