Vil du forske hos os

Grundlaget for forskningsstrategien på Nykøbing F. Sygehus er en målsætning om, at forskningen skal have et patientnært fokus og være medvirkende til at patientbehandlingen forbedres. Forskningsstrategien tager afsæt i sygehusets Stategi 2017-2020 med fokus på øget faglighed, brugerinddragelse samt nye organisations- og samarbejdsformer på en attraktiv arbejdsplads.

Nykøbing F. Sygehus ønsker at styrke forskningen på sygehuset og investerer de næste år massivt i forskningsområdet. Forskning styrker fagligheden og nye stærke forskningsmiljøer skal gå være med til at genere, forholde sig til og sprede ny viden, som siden formidles og implementeres i klinikken. Sygehusets forskningsstrategi handler om, at sygehuset har et øget fokus på selvstændig forskning, men også på at drage nytte af de muligheder der er i at indgå i forskningssamarbejder med eksterne forskningsmiljøer. Forskningsstrategien skal være medvirkende til at løfte den generelle faglighed på sygehuset.

Sygehuset arbejder på nuværende tidspunkt primært med klinisk forskning, der er relevant for patientbehandlingen i fremtiden. De fire etablerede forskningsmiljøer arbejder med henholdsvis urogynækologkse problemstillinger, stuer af iskæmisk og hjertesvigtssygdom, simulationsforskning og endeligt projekter omkring geriatriske patienter. Herudover huser sygehuset befolkningsundersøgelsen LOFUS og indgår i samarbejder med eksterne interesser omkring ‘Broen til bedre sundhed’, Steno Diabetes Center og almen praksis.

Vi har også etableret forskning på det sygepleje- og terapeutfaglige område, der bl.a. beskæftiger sig med patientforløb og sektorovergange.

I november 2017 tages sygehusets nye auditorium med plads til 130 personer i brug, og her vil vi i løbet af 2018 afholde forskningsrelaterede arrangementer.