Vil du forske hos os

Grundlaget for forskningsstrategien på Nykøbing F. Sygehus er en målsætning om, at forskningen skal have et patientnært fokus og være medvirkende til at patientbehandlingen forbedres. Forskningsstrategien tager afsæt i sygehusets Strategi 2017-2020 med fokus på øget faglighed, brugerinddragelse samt nye organisations- og samarbejdsformer på en attraktiv arbejdsplads.

 

Nykøbing F Sygehus har fokus på styrket faglighed, brugerinddragelse, nye organisations og samarbejdsformer, og på at være en attraktiv arbejdsplads. Derfor investerer Nykøbing F Sygehus også i forskning – både ved at etablere optimale fysiske rammer i form af ”Forskningens Hus”, men i høj grad også ved at satse på et stærkt og konkurrencedygtigt forskningsmiljø. Vi ønsker at generere og sprede ny viden, som siden formidles og implementeres i klinikken.

Forskning er et relativt ungt område på Nykøbing F. Sygehus, men vi er i rivende udvikling. Vi har aktive forskere inden for det lægelige, sygeplejefaglige og terapeutiske fagområde, ligesom vi også har et epidemiologisk forskningscenter. En af centrets opgaver er at udnytte data indsamlet i Lolland-Falster Undersøgelsen til forskning. De seneste år er antallet af forskere på Nykøbing F Sygehus steget, enten gennem rekruttering af læger og sygeplejersker med forskerkompetencer, men også gennem medarbejdere, der har taget forskeruddannelse. Dette har også resulteret i flere tilknyttede PhD studerende samt et stigende antal publikationer.

Nykøbing F. Sygehus har fastlagt en forskningsstrategi med et fokus på den selvstændige forskning og på at drage nytte af de muligheder, der er i at indgå i forskningssamarbejder med eksterne forskningsmiljøer, som skal være medvirkende til at løfte den generelle faglighed på sygehuset. Som et led i strategien er der indgået forskningssamarbejde med bl.a. KU, SDU, RUC og Steno Diabetes Center. Internt har sygehuset en forskningsstøtteenhed, der støtter op om forskningsinteresserede medarbejdere i form af hjælp til bl.a. vejledning i metode og studiedesign, fundraising og inspiration til nye idéer og samarbejder.