Forskning på sygehuset

Forskning er et relativt ungt område på Nykøbing F. Sygehus og med få, men aktive forskere inden for det lægelige, sygeplejefaglige og terapeutiske fagområde. Gennem de sidste par år er antallet af forskere steget enten gennem rekruttering af læger og sygeplejersker med forskerkompetencer men også gennem medarbejdere, der har taget forskeruddannelse. Sygehusets forskning har resulteret i ny viden, tre ph.d-afhandlinger og et stigende antal publikationer inden for de sidste år.

Vi har fået nye samarbejdspartnere inden for forskning, herunder bl.a. KU, SDU, RUC og ikke midst LOFUS og Broen til bedre sundhed. Sygehuset er en aktiv part i befolkningsundersøgelsen, der genererer data til brug for forskning i bl.a. multisygdom og socialmedicinske problemstillinger.  Disse samarbejdsrelationer og forskningsresultater er vigtige og bidrager til at vi kan manifestere os som et fagligt kompetent sygehus og en vigtig aktør i Region Sjælland.

Et af de tiltag, som sygehusledelsen har gjort, for at understøtte en mere aktiv forskning på sygehuset er at etablere I-stillinger med seks ugers betalt forskning i slutningen af forløbet.