LOFUS

Lolland-Falster Undersøgelsen er et stort og unikt befolkningsstudie, der skal give ny viden om sundhed, helbred og trivsel på Lolland og Falster.

Lolland-Falster Undersøgelsen er en befolkningsundersøgelse, der skal være med til at skabe ny viden om sundhed, sygdom, trivsel og levevaner i Lolland og Guldborgsund Kommuner. Det er et tværfagligt studie med 15 delprojekter fra regionale forskergrupper, forskningsinstitutioner og danske universiteter. Herunder blandt andet Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Socialforskningsinstituttet og Kræftens Bekæmpelse.

 

Undersøgelsen har som mål:

  • At opbygge en database og en biobank, der kan bruges til forskning – både nu og i mange år frem
  • At identificere borgernes sundhedsprofil og undersøge risikofaktorer for store folkesygdomme
  • At skabe et evidensbaseret grundlag for at planlægge sundhedstilbud i Lolland og Guldborgsund Kommuner
  • På den vis kan undersøgelsen være med til at fremme sundhed og forebygge sygdomme i fremtiden

Hvorfor er det noget nyt?

Lolland-Falster Undersøgelsen sætter fokus på både det enkelte individ og på den samlede husstand. Det betyder, at den går på tværs af familiemønstre og gør det muligt at forske i sammenhænge mellem sundhed og familieforhold. Det er unikt – også på verdensplan.

Lolland-Falster Undersøgelsen skal ses som en opfølgning på andre  befolkningsstudier – f.eks. fra Næstved og København – men i en mere omfattende målestok. Den skal være med til at styrke det samlede datagrundlag for befolkningsstudier i Danmark generelt.

Med undersøgelsen skal der blandt andet forskes i hvordan arv, miljø og sociale forhold påvirker vores helbred. Det handler blandt andet om:

  • Sundhed i alle aldre
  • Social ulighed
  • Sammenhænge mellem sundhed og familieforhold
  • Fysisk aktivitet, trivsel og søvn
  • Genetik, aldring, psykiske problemer
  • Øre-næse-hals-plager, nyresygdomme

Ledige stillinger