Fysio-Ergo

Afdelingen er fast praktiksted for fysioterapeutstuderende samt ad hoc praktiksted for ergoterapeutstuderende.

Studerende i afdelingen har eget studierum med PC’er og faglitteratur. Alle faciliteter i øvrigt i afdelingen kan anvendes af studerende, på lige fod med det faste personale.

Under de kliniske undervisningsforløb er de studerende en del af afdelingen, og imødekommes af det faste personale med åbenhed og interesse. Der er altid mulighed for at søge hjælp og faglig inspiration samt sparring.

Tværfaglighed er en naturlig og nødvendig del af patientforløbene, og studerende vil i høj grad blive inddraget i dette under deres kliniske uddannelsesforløb i både fysio – og ergoterapien, og i samarbejdet med mange andre afdelinger på sygehuset.

 

Kontakt

Afdelingsledelsen

Hvid du kunne tænke dig, at vide mere om uddannelsen til enten fysioterapeut eller ergoterapeut, så er du meget velkommen til at kontakte afdelingsledelsen

Navn E-mail
Ledende overfysioterapeut Signe Lind Mortensen silm@regionsjaelland.dk
Ledende ergoterapeut Anne Heide anhj@regionsjaelland.dk

Ledige stillinger