Akutafdeling

Akutafdelingen er en samlet afdeling for behandling af skader hos børn, vokse og akutte indlæggelser af voksne inden for specialerne intern medicin, kirurgi, og ortopædkirurgi. Som læge i KBU modtager og stabiliserer du patienten superviseret af erfaren læge, laver foreløbig behandlingsplan, følger op på undersøgelsesresultaterne og dokumenterer din behandling sammen med patienten i en elektronisk journal.

Du vil som KBU læge få mulighed for at:

  • Se patienter fra alle tre akutte specialer ud fra ABCD-princippet i samarbejde med akutsygeplejerskerne

  • Bliver superviseret i tæt kontakt med akutlæger evt. mellemvagter / speciallæger fra relevante specialer

  • I samarbejde med uddannelsesansvarlig overlæge deltage i og bidrage til teoretisk og casebaseret undervisning

  • Deltage i administrative opgaver herunder kvalitetssikring og evt. mindre forskningsprojekter

Akutlægen er tilstede 24/7

I akutafdelingen vil der også være KBU læger fra andre afdelinger, der fungerer som forvagter for specialerne.

 

Evaluering af KBU forløb

Der er krav om, at yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne skal offentliggøres, hvilket sker via det elektroniske web-baseret system evaluer.dk.

Der måles bl.a. på yngre lægers oplevelse af graden af supervision samt oplevelse af, hvorvidt vejlederen var tilstede i tilstrækkeligt omfang. Data fra Evaluer.dk pr. 15. november 2016 viser, at afdelingen har en evaluering med en gennemsnitlig score på 5,1 i 2016.

(27 besvarelser) Akutafdelingen
Introduktion 4,7
Uddannelsesvejledning 4,8
Daglig vejledning 5,3
Arbejdstilrettelæggelse 4,9
Konferencer/undervisning 5,0
Arbejdsklima 5,7
Øvrige forhold 5,5
Gennemsnit 5,1

Spørgsmålene er skaleret fra 1-6, hvor 1 er i meget ringe grad og 6 er i meget høj grad.

 

 

Kontakt

Afdelingsledelsen
Navn E-mail
Ledende overlæge Anne Molzen ahmo@regionsjaelland.dk
Ledende oversygeplejerske Tom Hansen tjha@regionsjaelland.dk

 

Uddannelsesansvarlig overlæge
Navn E-mail
Uddannelsesansvarlig overlæge Pedro dos Santos pgon@regionsjaelland.dk

 

Ledelseskonsulent
Navn E-mail
Ledelseskonsulent Britt Bøgvad bbog@regionsjaelland.dk

 

Ledige stillinger