Kirurgi

Specialet kirurgi er en sammenlægning af det tidligere grundspeciale kirurgi og grenspecialet kirurgisk gastroenterologi/kirurgiske mave-tarmsygdomme. Der foretages diagnostik og behandling af sygdomme i mavekanalen. En stor del af indlæggelserne på kirurgisk afdeling er akutte som blindtarmsbetændelse, akut galdestenssygdom, komplikationer til mavesår, tarmblødning, akut bugspytkirtelbetændelse, indeklemt brok og anal kirurgi.

Kirurgisk afdeling vil fokusere på

Hernier, Lap.galder, Akutkirurgi samt Analkirurgi

75 – 80 % af indlæggelserne på en kirurgisk afdeling er akutte indlæggelser. 25 % af de akut indlagte patienter opereres inden for det første indlæggelsesdøgn og 10 % af de akut indlagte patienter opereres på et senere tidspunkt.

Arbejdsopgaver

De kirurgiske funktioner der for nuværende foretages er akutte appendicitter, akutte og elektive cholecystektomier, herniotomier, skopier, hæmoridekirurgi samt mindre kirurgiske indgreb (bl.a. pleuradrænage, abscesser, lipomer mv.). For nuværende skal alt eksplorativ/åben kirurgi visiteres til enten Køge, Slagelse eller Holbæk. En patient, som ikke vurderes at være transportabel og hvor et kirurgisk indgreb i øvrigt er indiceret, kan opereres på Nykøbing F. Sygehus på vital indikation.

Som KBU læge laver du

I forvagten i dagtiden assisterer du til akutte kirurgiske operationer, deltager i stuegang og optager journaler på afsnit 320, på pædiatrisk afdeling og på elektive patienter, der måtte indlægges fra ambulatoriet eller på afsnit 120. Akutmodtagelsen har selv KBU læger i dagtiden til at varetage journaloptag på kirurgiske patienter. Du kan assistere til dette, hvis tiden og behovet findes.

I forvagten i aftennat/døgn vagten håndterer du journaloptag i akutmodtagelsen og på pædiatrisk afdeling. Desuden hjælper du til stuegang og håndterer dårlige patienter på sengeafsnittene samt assisterer til operationer ved behov.

Du kan assistere på operationsgangen til elektive og akutte operationer enten på OP, i Sammedagskirurgisk afsnit eller til skopier.

I ambulatoriet har du konsultationer af 30 minutters varighed til forundersøgelser af cholecystektomier og hernieoperationer.

 

 

Kontakt

Afdelingsledelsen
Navn E-mail
Ledende overlæge Henrik Møller henmo@regionsjaelland.dk

 

Ledige stillinger