Ortopædkirurgi

Er du ansat i Ortopædkirurgisk Afdeling vil du deltage i skadestuearbejdet, på operationsgangen og sengeafsnittene. Du vil blive oplært i de gængse undersøgelsestekniker af erfarne kolleger eller din vejleder. Du får træning i undersøgelsesteknik af bevægeapparatet, og du lærer hurtigt at diagnosticere ortopædkirurgiske lidelser – specielt akutte tilstande, samt får mulighed for at få godt kendskab til idrætsmedicinske sygdomme. Du deltager aktivt i traumemodtagelse i et tværfagligt teamwork med mange beslutninger.

Er du interesseret i kirurgi, kan du under supervision operere mindre operationer (chirurgia minor, reponere brud), og du deltager i større operationer (større frakturer, kunstige hofter og knæ og lignende).

Aktivitet pr. år

18.000 skader

13.000 ambulante besøg

2.900 indlæggelser (2.200 akutte og 700 elektive)

Kapacitet

Afdelingen har to sengeafsnit med i alt 38 senge. På afsnit 300 ligger fortrinsvis hoftealloplastikpatienter og frakturpatienter. På afsnit 330 ligger fortrinsvis knæalloplastikpatienter, sårpatienter, amputationspatienter og frakturpatienter.

Lettere akutte ortopædkirurgiske patienter indlægges i Akutafdelingen med udskrivelse indenfor max. 48 timer – ellers overflytning til stationært ortopædkirurgisk sengeafsnit.

På den centrale operationsgang på 2.sal i behandlingsbygningen råder Ortopædkirurgisk Afdeling over tre operationsstuer, hvoraf de to har laminar airflow og anvendes fortrinsvis til alloplastikkirurgi og frakturkirurgi. I sammedagskirurgisk enhed i stueetagen i behandlingsbygningen råder Ortopædkirurgisk Afdeling over 7 lejedage om ugen.

I Fællesambulatoriet i stueetagen, i behandlingsbygningen, råder Ortopædkirurgisk Afdeling over 20 rumdage om ugen.

Lægelig bemanding

Består af 10 overlæger, 7 afdelingslæger, 7 1. reservelæger og 10 reservelæger og studerende.

 

Kontakt

Afdelingsledelsen
Navn E-mail
Ledende overlæge Birger Taylor btp@regionsjaelland.dk
Ledende oversygeplejerske Rikke Steener Olsen rsol@regionsjaelland.dk

 

Uddannelsesansvarlig overlæge
Navn E-mail
Overlæge Ditte Christel Brander dbrn@regionsjaelland.dk

 

Ledelseskonsulent
Navn E-mail
Ledelseskonsulent Bitten Tonny Nielsen btni@regionsjaelland.dk

 

Ledige stillinger