Hvad vil vi?

Nykøbing F. Sygehus er en attraktiv arbejdsplads, fordi der er faglige udfordringer, tid til sparring og medbestemmelse og et uddannelsessted, der søges som førsteprioritet, fordi man får egne ansvarsområder, deltager aktivt i behandlingen og får god vejledning. Nykøbing F. Sygehus vil være et tilvalg på trods af afstand.

Nykøbing F. Sygehus er Region Sjællands mindste sygehus med 268 senge og det geografisk største optageområde. Sygehuset er regionens sydligste og spiller en særlig vigtig rolle for de borgere og patienter, der benytter sygehuset, da afstanden til andre behandlingsmuligheder er ganske vanskelige.

Men den geografiske placering giver rekrutteringsudfordringer i forhold til sundhedsfagligt personale. Derfor har Regionsrådet i Region Sjælland bevilliget 15 mio. kr. om året  i 2017 og 2018 til at styrke rekrutteringen til Nykøbing F. Sygehus. Der er allerede nu igangsat en lang række initiativer, som skal gøre sygehuset til en mere attraktiv arbejdsplads – både i forhold til de fysiske rammer, services til personalet og de uddannelsesmuligheder, sygehuset tilbyder. Eksempelvis er der i 2017 etableret et auditorium, kantinen er åbnet om aftenen og der er indkøbt nyt simulations- og træningsudstyr til kirurger og ortopædkirurger.

Rekrutteringsmidlerne bruges også til at skabe øjeblikkelig rekruttering og samtidig til en strategisk indsats, hvis fokus er at skabe mere optimale forhold for rekrutteing på den lidt længere bane og på den måde et stabilt fundament for sygehusets fremtid.

 

Ledige stillinger