Onboarding på
Nykøbing F. Sygehus

Der er brug for os – og vi har brug for dig

Nykøbing F. Sygehus er et lille akutsygehus med unikke muligheder og konstant fokus på at udvikle vores faglige kompetencer. Vi – og vores patienter og pårørende – har brug for mennesker, der vil være med til at sikre lighed i sundhedstilbud for borgerne i Vordingborg, Lolland og Guldborgsund kommuner.

På Nykøbing F. Sygehus har vi derfor fokus på rekruttering, trivsel og udvikling af vores medarbejdere og ledere. Vi prioriterer, at vores nyansatte får den bedste start på deres nye job, fordi det sikrer, at de falder godt til, føler sig i stand til at bidrage kompetent og meningsfuldt og hurtigt opbygger gode sociale relationer til kolleger og ledere.

Vores ambition er ikke bare, at du bliver hos os – vores ambition er, at du trives og udvikler dig hos os. At du bliver en del af den fremtid, der skal være med til at sikre vores patienter den kvalitetspleje og –behandling, de har brug for og forventer af os.

Derfor onboarder vi – grundigt.

Mere om Onboarding >

Mere om Onboarding

Hvad betyder onboarding for os?

På Nykøbing F. Sygehus investerer vi i vores medarbejdere fra starten. Jobstart kan ofte være forbundet med nervøsitet og usikkerhed på grund af alt det nye. Det vil vi gerne forebygge. Vores onboardingforløb handler derfor i høj grad om, at vi sammen med vores nye medarbejder skaber det bedst mulige udgangspunkt for, at de trives i jobbet, i fællesskabet og rent fagligt. Det er ikke noget, der bare skal hastes igennem hurtigst muligt. Tværtimod. Vi vil gerne sikre, at der er tid og plads til at lytte, lære og finde fodfæste, så vores nye medarbejdere falder rigtig godt til hos os.

Hvordan skaber onboarding værdi?

Som ny medarbejder på Nykøbing F. Sygehus får man et personligt onboardingforløb sammensat med fokus på kompetence- og udviklingsmæssige behov. Det er vigtigt, at vores nye medarbejder hurtigt lærer os at kende og føler sig tryg og sikker i sine arbejdsopgaver. Forløbet er med til både at sikre hurtigere integration i afdelingen, og samtidig er det en individuel proces, der skaber retning, rolleafklaring og afstemmer forventninger mellem den nye medarbejder, gruppen og lederen.

Helt overordnet er vores ønske at sikre, at vores nye medarbejder har lyst til at blive hos os, hurtigere kan tage fra som en kompetent kollega i teamet, og er motiveret til at engagere sig i de ting, der driver os fremad i dagligdagen – faglig udvikling, nytænkning, arbejdsmiljø og fællesskab

Hvad består onboardingforløbet af?

Hos os starter onboardingforløbet den dag, vores nye medarbejder siger ja til at komme og arbejde hos os. Selve forløbet er inddelt i 4 faser:

  • Preboarding – tiden inden jobstart Ventet og velkommen. Vi rækker ud med det samme med informationer og begynder dialogen, allerede mens vi forbereder onboardingforløbet.
  • Velkommen til – de første to uger efter jobstart Tryghed og overblik. Vi lærer hinanden at kende, introducerer vores nye medarbejder til sygehuset, afsnittet / afdelingen, kollegerne og deres personlige faglige introduktionsprogram.
  • Godt i gang – fra 5. uge til 3 måneder efter jobstart Rutine og erfaring. Vi balancerer læring og arbejdsopgaver, så hverdagen bliver både lærerig og varieret med fokus på, at vores nye medarbejder skal komme godt ind i arbejdsopgaver og have lov til at føle sig god til sit arbejde samtidig med, at vedkommende også bliver en del af fællesskabet.
  • Fælles udvikling – 4. til 6. måned efter jobstart Vi ser fremad. Vi lærer af og med hinanden, evaluerer sammen og taler karriere, kompetencer og det gode arbejdsmiljø.

Du kan se en mere detaljeret plan over aktiviteter her

Hvad forventer vi os af onboardingforløbet?

Som medarbejdere på Nykøbing F. Sygehus har vi alle et fælles og individuelt ansvar for at skabe en attraktiv og udviklende arbejdsplads. Vi lærer og udvikler os sammen, og det er vigtigt for os, at vi hele tiden bliver bedre. Derfor forventer vi også, at vores nye medarbejdere er nysgerrige, engagerede og motiverede for at indgå i dialog om den læring, de gennemgår i onboardingforløbet. Kun sådan lærer vi, hvad der fungerer, og hvad der kan gøres bedre