Ny på NFS

Du skal udvikle dig, når du er ansat på Nykøbing F. Sygehus

Vi ser ind i en fremtid med flere multisyge – og for en dels vedkommende også ressourcesvage – patienter med flere diagnoser og mere komplekse forløb. Derfor har vi på Nykøbing F. Sygehus skarpt fokus på at være en drivkraft til at sikre lighed i sundhedstilbud for vores patienter – både inden for vores eget regi og i det tværsektorielle arbejde. Det betyder også, at vi forventer en øget kompleksitet i de opgaver, vi skal lykkes med som sygehus.

Mennesker – og virksomheder – der fastholdes eller søger trygheden og bekvemmeligheden ved at gøre det samme i dag og i morgen, som de gjorde i går, udvikles ikke. Evnen og viljen til at favne fleksibilitet, omstillingsparathed, og til at tænke nyt, når behovet pludseligt opstår, mistes. Det er ikke en bæredygtig tilgang. Skal vi være og forblive et velfungerende, fagligt stærkt og bæredygtigt akutsygehus, er det derfor helt afgørende, at vi hele tiden udvikler os. Det betyder, at du som medarbejder eller leder også skal udvikle dig. Sammen prioriterer vi at skabe en alsidig og spændende hverdag, hvor arbejdsmiljø og trivsel er en hjørnesten.

Aktiv dialog, medinddragelse og medindflydelse

Herunder kan du læse lidt mere om, hvordan vi i fællesskab gør Nykøbing F. Sygehus til en dynamisk arbejdsplads, vi alle har lyst til at være en del af. Nederst finder du også en generel oversigtsplan over hele dit onboardingforløb, som du kan downloade eller printe. Det kan hjælpe dig med at bevare overblikket, hvis du sammen med din leder og/eller mentor aftaler ændringer.

Herunder kan du se et eksempel på en oversigtsplan over aktiviteterne i et typisk onboardingforløb. Din egen onboardingplan vil blive tilrettelagt af din leder specifikt til dit forløb.

Ny leder på NFS?

Bliver du ansat som ny leder på Nykøbing F. Sygehus, vil dit onboardingforløb også inkludere administrative, organisatoriske og faglige opgaver. Disse sørger vi selvfølgelig også for, at du også bliver sat grundigt ind i.

Find afdeling og parkering på NFS

Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus

Hos os skal du ikke fastholdes, du skal udvikles

På Nykøbing F. Sygehus gør vi op med den traditionelle tilgang til rekruttering og fastholdelse som et redskab til at løse vores kompetencebehov. At være længe i en stilling er ikke i sig selv et mål, der gavner hverken sygehuset eller medarbejderen. Derfor er det i stedet vores ambition at skabe et miljø, hvor vores medarbejdere og ledere aktivt søger både faglig og menneskelig udvikling og – ved at understøtte det hos os – sikre, at de kontinuerligt vælger Nykøbing F. Sygehus til.

Vores onboardingprogram er et vigtigt redskab til at sikre, at nye medarbejdere falder godt til hos os, trives og fra starten får udviklingskulturen med ind under huden. Derfor lægger vi også stor vægt på, at du som ny medarbejder tager aktiv del i din egen læring og udvikling, samt at du er med til både at skabe og fortælle historien om Nykøbing F. Sygehus som en attraktiv og udviklende arbejdsplads og et bæredygtigt akutsygehus, der er med til at sikre lighed i sundhed for vores patienter.

Feedback – konstruktiv dialogbaseret feedback

Som mennesker oplever vi verden forskelligt, og hvis vi skal nå frem til et fælles mål er det vigtigt, at vi gennem dialog bliver vejledt og guidet i fælles retning.

På Nykøbing F. Sygehus er vores mål, at vi skal være endnu bedre til vores arbejde i dag, end vi var i går. Derfor arbejder vi aktivt med at bruge og træne konstruktiv, dialogbaseret feedback, så vi hele tiden bliver klogere på vores egne blinde vinkler i både adfærd og opgavehåndtering.

Hvad er feedback for os?

Feedback handler både om at styrke den positive adfærd – når vi agerer på en måde, der fremmer opgaveløsningen, hjælper kollegerne, sikrer tydelighed og klare forventninger, roser og anerkender – og om at undgå den negative adfærd, der besværliggør arbejdet, fører til misforståelser eller skaber usikkerhed hos kollegerne.

På Nykøbing F. Sygehus tager vi udgangspunkt i denne definition af begrebet feedback:Professionel feedback er den proces, hvorigennem en person udvikler sine professionelle rutiner ved hjælp af samtaler med andre personer, der har observeret konsekvenser af vedkommendes arbejde.
(Kilde: Trillingsgaard, A. (2018); Feedback gentænkt)

Vores ambition med at træne dialogbaseret feedback er
At vi individuelt og kollektivt trives med at give og modtage feedback, fordi vi ved, at det er sådan, vi bedst hjælper hinanden med at styrke vores faglige, samarbejdsmæssige og sociale fællesskab på sygehuset.

Når stillingen accepteres

Ønsker til vagtplan hentes

En god balance mellem arbejde og privatliv er vigtig for os. Derfor vil vi gerne inddrage dig i vagtplanlægningen lige fra starten.
Når stillingen accepteres

Mails med info fra din nærmeste leder

Tjek din mail! Vi vil gerne sikre os, at du kommer rigtig godt fra start hos os. Derfor sender din leder dig informationer omkring din mentor, vagtplanlægning, introduktionsprogram mm. umiddelbart efter din ansættelse er bekræftet.
1. dag

Fællesintroduktion

Du inviteres til fællesintroduktion sammen med alle andre nye medarbejdere og ledere. Her introducerer en række nøglepersoner dig for sygehuset, vores kerneopgaver samt vores igangværende aktiviteter i forhold til arbejdsmiljø, kvalitetssikring, forskning, innovation mv. Fællesintroduktionen afholdes over to dage - på din første arbejdsdag og igen en måneds tid senere.
2. dag

Velkommen til afsnittet

Når du møder på afsnittet (din anden arbejdsdag), vil du blive mødt af din leder og/eller mentor, der vil sørge for, at du bliver vist rundt og får de nødvendige informationer, så du føler dig tryg.
1. uge

HLR (del af fællesintroduktion)

Uanset din funktion og rolle hos os, skal du i løbet af den første uges tid efter jobstart deltage i hjerte-lunge-redning (HLR).
1. uge

Gennemgang af introduktionsprogram

Har du spørgsmål til din opstart i jobbet? Så har du mulighed for at snakke med din leder om det her. Sammen gennemgår I dit fremsendte introduktionsprogram og sikrer, at du føler dig godt klædt på både ift. de faglige aspekter og de gensidige forventninger i dit nye job.
1. uge

Møde med mentor

Det er vigtigt, at du og din mentor hurtigt kommer på bølgelængde. Derfor inviteres du til et møde, hvor I får en snak om jeres gensidige forventninger, konkrete opgaver, og hvordan du får mest mulig gavn af din mentor under dit onboardingforløb. Udover din mentor får du muligvis hjælp fra en eller flere makkere, der hjælper dig med at falde godt til socialt og fagligt under dit onboardingforløb. Det fortæller din mentor dig mere om, når I mødes.
1. uge

På arbejde med din mentor

Vi prioriterer, at du og din mentor kommer til at være på arbejde sammen så meget som muligt i de første 2-3 måneder hos os.
2. uge

1:1 samtale med din leder

Du vil gennem hele onboardingforløbet løbende blive mødt af din leder, der nysgerrigt og interesseret vil spørge ind til dig, hvordan det går med dig og din læring om opgaveløsning. Din leder vil sikre sig, at du trives, og at du har de bedste vilkår for at udvikle dine kompetencer.
2. uge

SP introduktion

SP (Sundhedsplatformen) er Region Sjællands journalføringssystem, og hvis du ikke kender til systemet, så vil du indenfor de første 30 dage modtage undervisning i SP. Du vil være oprettet i systemet, når du starter.
2. uge

Forventningssamtale

Det er vigtigt at tale om forventninger til interesser og gensidige forventninger ift. arbejdsopgaver, faglige kompetencer, sociale relationer og kulturen i afsnittet. Din leder inviterer dig derfor løbende til forventningsafstemningssamtaler.
2. uge

D4 og E-læring

I Region Sjælland har vi et system, D4, der indeholder alle de faglige og strukturelle retningslinjer for arbejdet – dem skal du læse, lære og bruge. Derudover skal du ha’ undervisning via E-læring.
2. uge

Præsentation af nøglemedarbejdere

Hvem er hvem – og hvem skal du gå til? Det er rart at kunne sætte ansigter på nøglepersoner, der kan hjælpe dig i hverdagen. Derfor sørger din leder og/eller mentor for, at du bliver introduceret til nøglepersoner, der kan hjælpe dig med at optimere dit arbejde.
2. uge

Uformelle tjek-in med din mentor (1:1 samtale)

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg med og klædt på til dine opgaver, samt at du hurtigt føler dig som en del af teamet. Derfor har du og din mentor løbende små, uformelle samtaler, hvor I kan tale om, hvad der fungerer godt, og hvor du stadig ikke helt har fundet fodfæste.
4. uge

Møde med netværks- og samarbejdspartnere

For at du kan løse dine opgaver optimalt, er det vigtigt, at du hurtigt får kendskab til arbejdsnetværk og samarbejdspartnere, som du skal skabe et arbejdsfællesskab med. Din leder og/eller mentor sørger løbende for, at du bliver introduceret for dem.
4. uge

Opfølgningssamtale

Din leder inviterer dig til opfølgningssamtaler, når du har været ansat hos os i henholdsvis 4 og 8 uger samt 6 måneder. Her sikrer I i fællesskab, at fælles forventninger bliver indfriet, samt at du oplever at være faglig kompetent i dit arbejde.
13.-26. uge

TRIO-møde

På Nykøbing F. Sygehus har vi stort fokus på arbejdsmiljø og trivsel – derfor har vi organiseret vores arbejdsmiljø – og fællestillidspersoner i lokale TRIOer. De består af afsnittets arbejdsmiljøleder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant, der arbejder både praktisk og udviklende med opgaver og tiltag på dette område. Din TRIO sørger for, at du får kendskab til, hvordan vi arbejder med arbejdsmiljø og trivsel, både på sygehuset generelt og lokalt på dit afsnit/i din afdeling.

OBS: Guiden herunder giver dig en kort sammenfatning over de vigtigste informationer om arbejdsmiljø på sygehuset. QR-koder og links i guiden kan kun tilgås på Region Sjællands netværk. Din TRIO fortæller dig mere, når I mødes, men har du spørgsmål eller brug for hjælp inden da, så kontakt din leder eller TRIO med det samme.
13.-26. uge

Kultursamtale

Kultur har stor betydning for, hvordan ’man’ gør tingene på arbejdspladsen. Derfor vil din leder og mentor invitere til en samtale om den kultur, der er både på Nykøbing F. Sygehus overordnet og mere specifikt i det afsnit, som du er ansat i.
13.-26. uge

Evaluering af onboardingforløbet

Dit onboardingforløb afsluttes med en evalueringssamtale med din leder. Både fordi det er vigtigt for os at sikre, at du er dér, hvor du gerne vil være fagligt og socialt, men også fordi vi gerne vil lære af de erfaringer, du har gjort dig under din opstart. Måske har du gode forslag til forbedringer, noget, du undrer dig over, eller måske er der aktiviteter eller personer, der har været særligt vigtige for at hjælpe dig godt i gang. Din viden kan hjælpe os med at blive endnu bedre til at onboarde nye medarbejdere.
Efter uge 26

Karrieresamtale

Uanset hvad dine fremtidsplaner er, så prioriterer vi at snakke karriereplaner med dig. Vi vil gerne være en aktiv medspiller i, at du når dine mål.
Gå til top