D4 og E-Læring – Retningslinjer og instrukser

Vores ambition med introduktion til D4 og E-læring

At du hurtigt får en viden om, hvordan man tilgår D4 og E-læringsprogrammet på intranettet for at kvalitetssikre arbejdet.

Din opgave

Det er en kæmpe opgave at komme godt ind i D4 og alle vores retningslinjer, og det er umuligt at lære dem alle at kende på én gang. Det er dog et krav for at kunne kvalitetssikre vores sundhedsfaglige arbejde og patientsikkerheden ift. overholdelse af eksterne såvel som interne regler og lovgivning.

Din leder og mentor vil derfor sørge for, at introducere dig til de vigtigste retningslinjer og instrukser, samt afsætte tid til at du i løbet af dit onboardingforløb får tid til at sætte dig ind i systemet. Din vigtigste opgave er at tage ansvar for din egen læring – stil spørgsmål, bed om hjælp – så du bliver fortrolig med, hvordan du tilgår denne viden på egen hånd i en travl hverdag.

Ansvar
Din leder og mentor har ansvaret for at afsætte tid til din læring, samt for at sikre, at du bliver introduceret til de vigtigste retningslinjer og E-læringer.

Hvornår skal det gøres?
Vi anbefaler, at du præsenteres for D4 og E-læringen i 2. uge efter opstart, samt at der efterfølgende afsættes tid til, at du løbende kan sætte dig ved computeren til henholdsvis D4 og E-læring. Aktiviteten fortsætter løbende de første 3 måneder, eller indtil din leder vurderer, at du er fortrolig med systemet og vidensøgning.

Brug opstarten bedst muligt

Det er afgørende for kvalitetssikringen af vores sundhedsfaglige arbejde, patientsikkerhed og arbejdsmiljø, at du hurtigt bliver fortrolig med D4 og får taget de udvalgte E-læringskurser. I opstartsfasen vil du have svært ved at rumme alt for meget ny viden ad gangen – det er helt naturligt – og vi vil derfor gøre vores bedste for at planlægge din læring, så der er både variation og tid til at absorbere.

Det er vigtigt, at denne opgave ikke nedprioriteres eller hastes igennem. Derfor, sørg for at have god dialog med især din mentor, men også din leder, om hvordan du bedst muligt kommer ind i disse ting.