Slide 1

Har du lyst til faglige udfordringer, gode kollegaer og mulighed for at sammensætte dit arbejdsliv fleksibelt, så kom sydpå!

Slide 4

Nykøbing F. Sygehus tilbyder bustransport fra København til sygehuset. Alle medarbejdere kan benytte bussen.

Slide 3

Visionen for Nykøbing F. Sygehus er, at patienten altid oplever sikker og professionel behandling. Derfor arbejder vi strategisk med at styrke kerneydelsen bl.a. ved at fagligheden styrkes gennem optimering af kompetencer inden for diagnosticering, behandling og pleje.

Slide 5

Vi ønsker at give medarbejderne gode rammer.

Slide 2

Nykøbing F. Sygehus er en attraktiv arbejdsplads, fordi der er faglige udfordringer, tid til sparring og medbestemmelse.

Kom videre – Kom sydpå

Velkommen til Nykøbing F. Sygehus, det sydligste akutsygehus i Region Sjælland, placeret på Falster. Vi vil gerne præsentere dig for alle de muligheder, vi tilbyder som arbejdsplads – hvordan du kan blive kørt på arbejde, komme på ophold i udlandet og selv være med til at planlægge din arbejdstid, så det passer ind i dit liv.

Vi vil gerne have dig som medarbejder og vi synes, at vi har noget godt at tilbyde. Hos os får du mulighed for ikke bare at være et nummer i rækken af medarbejdere magen til dig – hos os er der en flad ledelsesstruktur og din stemme er lige så vigtig som andres.

Vi er et sygehus på størrelse med Horsens og er akutsygehus for den sydligste del af Sjælland samt Lolland og Falster. Vi har otte specialer med selvstændig afdelingsledelse samt en række støttefunktioner, der sammen udgør sygehusets faglige fundament.

Mød dine nye kollegaer

Fakta om Nykøbing Sygehus

Indlæggelser

Ambulante besøg

Skadebesøg

Operationer

Skadebesøg

Operationer

Fødsler

Medarbejdere

Derfor skal du arbejde hos os

  1. Vi behandler vores patienter med høj faglig kvalitet
  2. Vi har fokus på din faglighed og understøtter, at du hele tiden udvikler dig
  3. Du får mulighed for at varetage dine patienter i alle faser af deres behandling
  4. Vi har et stærkt fællesskab mellem afdelingerne og samarbejder om behandling af patienterne
  5. Vi har gode muligheder for at forske
  6. Arbejdsmiljøet er godt og vores uddannelsesevalueringer er i top
  7. Vi er meget fleksible i forhold til planlægning af din arbejdstid
  8. Vi har egen bustransport fra København direkte til sygehuset både morgen og eftermiddag