Hvem er vi?

Nykøbing F. Sygehus er det sydligste akutsygehus øst for Storebælt. Sygehuset har 252 senge, inklusiv 10 intensivsenge i en helt ny og moderne fløj.

Hovedopgaven for Nykøbing F. Sygehus er at varetage undersøgelse, behandling, pleje og kontrol af patienter på hovedfunktions- og regionsniveau. Nykøbing F. Sygehus bidrager sammen med regionens øvrige sygehuse  til overholdelse af udredningsret og behandlingsgaranti kombineret med opfyldelse af Region Sjællands mål om, at mindst 95% af vores patienter behandles og kontrolleres på regionens sygehuse.

Nykøbing F. Sygehus betjener ca. 150.000 borgere fra Lolland, Falster, Møn og det sydlige Sjælland. Sygehuset har 252 normerede heldøgnssenge inkl. 10 intensivsenge og ca. 1.300 medarbejdere, som hver dag gør deres bedste for patienterne. Nykøbing F. Sygehus har omkring 27.000 indlæggelser, hvoraf godt 85% er akutte forløb. Herudover har sygehuset ca. 78.000
ambulante besøg om året.

Sygehuset har optimeret de akutte patientforløb, hvorved der er skabt plads for at kunne efterkomme en 13% stigning i akutte indlæggelser og 15% øget akut-ambulant (skader) aktivitet. Den gennemsnitlige ventetid til, at patienten ses af speciallæge i akutafdelingen, er halveret ligesom ventetiden i skadestuen lever op til, at 85% er behandlet inden for én time.

Visionen for Nykøbing F. Sygehus er, at patienten altid oplever sikker og professionel behandling. Derfor arbejder vi strategisk med at styrke kerneydelsen bl.a. ved at fagligheden styrkes gennem optimering af kompetencer inden for diagnosticering, behandling og pleje. Der arbejdes med at inddrage patienterne som partnere i egen behandling og udvikling af sygehuset. Nykøbing F. Sygehus har et særligt fokus på det store antal patienter, der har kroniske sygdomme, er multisyge og har komplekse problemer til følge.

Nykøbing F. Sygehus fremmer udviklingen af et “sygehus uden grænser” i forhold til samarbejdet både internt på tværs af specialer – og eksternt i forhold til andre sygehuse, praktiserende læger og kommuner. Hver enkelt patient skal opleve sit forløb som sammenhængende og velkoordineret, uanset om det kræver medvirken fra forskellige specialer og funktioner, eller inddragelse af den praktiserende læge og/eller kommune.

Nykøbing F. Sygehus er en stor uddannelsesinstitution både for lokale og universitære uddannelser. Sygehuset gør en målrettet indsats for at give en tidssvarende og evidensbaseret undervisning og oplæring for alle medarbejdere i uddannelsesforløb. Der bliver satset på gode jobmuligheder med nye, alternative ansættelsesformer, blandt andet for læger med kombinationsstillinger inden for sygehus/almen medicin, speciallægepraksis og forskning.

Sygehusledelsen

Sygehusledelsen på Nykøbing F. Sygehus består af

Ricco Dyhr

Sygehusdirektør

Ricco Dyhr
rnd@regionsjaelland.dk

Ricco har tidligere været koncernsekretariatschef for Ledelsessekretariatet og konstitueret økonomidirektør i Region Sjælland.
Se Linkedin

Vicedirektør

Peder Gunner Fabricius
pgf@regionsjaelland.dk

Peder har tidligere været ansat som ledende overlæge på Medicinsk Afdeling på SUH, Roskilde.
Se Linkedin

Inge Paamejer

Vicedirektør

Inge Paamejer
ipa@regionsjaelland.dk

Inge er tidligere projektchef på Holbæk Sygehus
Se Linkedin

Sygehusledelsen

Sygehusledelsen på Nykøbing F. Sygehus består af

Ricco Dyhr

Sygehusdirektør

Ricco Dyhr rnd@regionsjaelland.dk

Ricco har tidligere været koncernsekretariatschef for Ledelsessekretariatet og konstitueret økonomidirektør i Region Sjælland. Se LinkedIn

Vicedirektør

Peder Gunnar Fabricius pgf@regionsjaelland.dk

Peder har tidligere været ansat som ledende overlæge på Medicinsk Afdeling på SUH, Roskilde.
Se Linkedin Inge Paamejer

Vicedirektør

Inge Paamejer ipa@regionsjaelland.dk

Inge er tidligere projektchef på Holbæk Sygehus Se Linkedin

Afdelingsledelsen Akutafdelingen

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Afdelingsledelsen på Akutafdelingen

Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge
Anne Molzen
ahmo@regionsjaelland.dk 5651 6900 2035 8959
Ledende oversygeplejerske
Tom Jimmy Hansen
tjha@regionsjaelland.dk 5651 6901 2370 2830

 

Afdelingsledelsen Anæstesi/Intensiv/OP

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge
Ninna Rose Holm
nroh@regionsjaelland.dk 5651 5596 9356 7012
Ledende oversygeplejerske
Berit Pedersen
bpdr@regionsjaelland.dk 5651 5662 2336 9651
Afdelingsledelsen Fysio- og Ergoterapi

Vil du vide om at være fysio- eller ergoterapeut på Nykøbing F. Sygehus, så er du meget velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overfysioterapeut
Signe Lind Mortensen
silm@regionsjaelland.dk 5651 5533 9357 4141
Ledende ergoterapeut
Anne Heide Jensen
anhj@regionsjaelland.dk 5651 5543 9357 4085

 

Afdelingsledelsen Gynækologi, Obstetrik og Pædiatri

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge
Jeannet Lauenborg
jlaue@regionsjaelland.dk 5651 5404 2587 0046
Ledende chefjordemoder
Anne P. Bloch Frandsen
apf@regionsjaelland.dk 5651 5418 3121 1116
Ledende oversygeplejerske
Susanne Gordner Husted
sgh@regionsjaelland.dk 5651 5035 9357 4152

 

Afdelingsledelsen Intern Medicin

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge
Christian Søren Christiansen
chchris@regionsjaelland.dk 5651 5016 9357 6690
Ledende oversygeplejerske
Rikke Steener Olsen
rsol@regionsjaelland.dk 5651 5250 2966 4841

 

Afdelingsledelsen Kirurgi

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge (SUH)
Henrik Møller
henmo@regionsjaelland.dk 4732 3001 4142 4354
Ledende overlæge (NFS)
Christian Søren Christiansen
chchris@regionsjaelland.dk 5651 5016 9357 6690
Ledende oversygeplejerske (NFS)
Rikke Steener Olsen
rsol@regionsjaelland.dk 5651 5250 2966 4841

 

Afdelingsledelsen Ortopædkirurgi

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge
Nanna Salling
nasa@regionsjaelland.dk 5651 5346 9356 6086
Ledende oversygeplejerske
Fredy Zurfluh
frz@regionsjaelland.dk   9357 4062
Afdelingsledelsen Radiologi

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overradiograf
Kathrine Brønnes
kebr@regionsjaelland.dk 5651 5907 5134 8663
Klinisk funktionschef
Stine Louise Jensen
sljen@regionsjaelland.dk 5651 4296 2870 7909

 

Kom Sydpå projektledelse

Kom Sydpå projektledelse

Navn E-mail Telefon Mobil
Chefkonsulent
Mette Højgaard
mhoj@regionsjaelland.dk 5651 6828 6114 0971
Sekretariatschef
Karen Lise Østergaard Jensen
karesj@regionsjaelland.dk 5651 6824 2916 1015

 

Ledige stillinger