Hvem er vi?

Nykøbing F. Sygehus er det sydligste akutsygehus øst for Storebælt. Sygehuset har 252 senge, inklusiv 10 intensivsenge i en helt ny og moderne fløj.

Hovedopgaven for Nykøbing F. Sygehus er at varetage undersøgelse, behandling, pleje og kontrol af patienter på hovedfunktions- og regionsniveau. Nykøbing F. Sygehus bidrager sammen med regionens øvrige sygehuse  til overholdelse af udredningsret og behandlingsgaranti kombineret med opfyldelse af Region Sjællands mål om, at mindst 95% af vores patienter behandles og kontrolleres på regionens sygehuse.

Nykøbing F. Sygehus betjener ca. 150.000 borgere fra Lolland, Falster, Møn og det sydlige Sjælland. Sygehuset har 252 normerede heldøgnssenge inkl. 10 intensivsenge og ca. 1.300 medarbejdere, som hver dag gør deres bedste for patienterne. Nykøbing F. Sygehus har omkring 37.000 indlæggelser, hvoraf godt 85% er akutte forløb. Herudover har sygehuset ca. 78.000
ambulante besøg om året.

Sygehuset har optimeret de akutte patientforløb, hvorved der er skabt plads for at kunne efterkomme en 13% stigning i akutte indlæggelser og 15% øget akut-ambulant (skader) aktivitet. Den gennemsnitlige ventetid til, at patienten ses af speciallæge i akutafdelingen, er halveret ligesom ventetiden i skadestuen lever op til, at 85% er behandlet inden for én time.

Visionen for Nykøbing F. Sygehus er, at patienten altid oplever sikker og professionel behandling. Derfor arbejder vi strategisk med at styrke kerneydelsen bl.a. ved at fagligheden styrkes gennem optimering af kompetencer inden for diagnosticering, behandling og pleje. Der arbejdes med at inddrage patienterne som partnere i egen behandling og udvikling af sygehuset. Nykøbing F. Sygehus har et særligt fokus på det store antal patienter, der har kroniske sygdomme, er multisyge og har komplekse problemer til følge.

Nykøbing F. Sygehus fremmer udviklingen af et “sygehus uden grænser” i forhold til samarbejdet både internt på tværs af specialer – og eksternt i forhold til andre sygehuse, praktiserende læger og kommuner. Hver enkelt patient skal opleve sit forløb som sammenhængende og velkoordineret, uanset om det kræver medvirken fra forskellige specialer og funktioner, eller inddragelse af den praktiserende læge og/eller kommune.

Nykøbing F. Sygehus er en stor uddannelsesinstitution både for lokale og universitære uddannelser. Sygehuset gør en målrettet indsats for at give en tidssvarende og evidensbaseret undervisning og oplæring for alle medarbejdere i uddannelsesforløb. Der bliver satset på gode jobmuligheder med nye, alternative ansættelsesformer, blandt andet for læger med kombinationsstillinger inden for sygehus/almen medicin, speciallægepraksis og forskning.

Sygehusledelsen

Sygehusledelsen på Nykøbing F. Sygehus består af

Ricco Dyhr

Sygehusdirektør

Ricco Dyhr
rnd@regionsjaelland.dk

Ricco har tidligere været koncernsekretariatschef for Ledelsessekretariatet og konstitueret økonomidirektør i Region Sjælland.
Se Linkedin

 

Vicedirektør

Thomas Houe
thoho@regionsjaelland.dk

Thomas har tidligere været ansat som ledende overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse.
Se Linkedin

Inge Paamejer

Vicedirektør

Inge Paamejer
ipa@regionsjaelland.dk

Inge er tidligere projektchef på Holbæk Sygehus
Se Linkedin

 

Sygehusledelsen

Sygehusledelsen på Nykøbing F. Sygehus består af

Ricco Dyhr

Sygehusdirektør

Ricco Dyhr
rnd@regionsjaelland.dk

Ricco har tidligere været koncernsekretariatschef for Ledelsessekretariatet og konstitueret økonomidirektør i Region Sjælland.
Se LinkedIn

Vicedirektør

Thomas Houe
thoho@regionsjaelland.dk

Thomas har tidligere været ansat som ledende overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse.
Se Linkedin

Inge Paamejer

Vicedirektør

Inge Paamejer
ipa@regionsjaelland.dk

Inge er tidligere projektchef på Holbæk Sygehus
Se Linkedin

Afdelingsledelserne

Akutafdelingen

 Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge Anne Højlund Molzen ahmo@regionsjaelland.dk 5651 6900 2035 8959
Ledende oversygeplejerske Tom Jimmy Hansen Tjha@regionsjaelland.dk 5651 6901 2370 2830

Anæstesi/Intensiv/OP

Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge Ninna Rose Holm nroh@regionsjaelland.dk 5651 5596 9356 7012
Ledende oversygeplejerske Berit Pedersen bpdr@regionsjaelland.dk 5651 5662 2336 9651

     

Fysio- og ergoterapi

 Navn E-mail Telefon  Mobil
Ledende overfysioterapeut Signe Lind Mortensen silm@regionsjaelland.dk 5651 5533 9357 4141
Ledende ergoterapeut Anne Heide Jensen anhj@regionsjaelland.dk 5651 5543 9357 4085

Gynækologi, obstetrik og pædiatri

Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge Jeannet Lauenborg jlaue@regionsjaelland.dk 5651 5404 2587 0046
Ledende chefjordemoder Anne Pernille Bloch Frandsen apf@regionsjaelland.dk 5651 5418 3121 1116
Ledende oversygeplejerske  Susanne Husted  sgh@regionsjaelland.dk  5651 5035  9357 4152

Intern medicin

 Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge Christian Søren Christiansen chchris@regionsjaelland.dk 56515101 93576690
Ledende oversygeplejerske Rikke Steener Olsen rsol@regionsjaelland.dk 56516580 29664841

Kirurgi

 Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge Henrik Møller henmo@regionsjaelland.dk 4732 3001 3057 9334

Ortopædkirurgi

Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge Stephan Kantak ska@regionsjaelland.dk 5651 6511 9357 4160
Ledende oversygeplejerske Linda Abildgaard labi@regionsjaelland.dk 5651 5361 9357 4062

Radiologi

 Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overradiograf Kathrine Brønnes kebr@regionsjaelland.dk 5651 5907
5134 8663
Klinisk funktionschef Stine Louise Jensen sljen@regionsjaelland.dk 2870 7909

 

Kom Sydpå projektledelse

Kom Sydpå projektledelse

Navn E-mail Telefon
Chefkonsulent Mette Højgaard mhoj@regionsjaelland.dk 56516828
Sekretariatschef Karen Lise Østergaard  karesj@regionsjaelland.dk 56516824

 

Ledige stillinger