Hvem er vi?

Nykøbing F. Sygehus er det sydligste akutsygehus øst for Storebælt. Sygehuset har 268 senge og har inden sommerferien taget en helt ny fløj med akutte og intensivsenge i brug.

Hovedopgaven for Nykøbing F. Sygehus er at varetage undersøgelse, behandling, pleje og kontrol af patienter på hovedfunktions- og regionsniveau. Nykøbing F. Sygehus bidrager sammen med regionens øvrige sygehuse  til overholdelse af udredningsret og behandlingsgaranti kombineret med opfyldelse af Region Sjællands mål om at mindst 95% af vores patienter behandles og kontrolleret på regionens sygehuse.

Nykøbing F. Sygehus betjener ca. 150.000 borgere fra Lolland, Falster og det sydlige Sjælland. Sygehuset har 268 normerede heldøgnssenge inkl. 9 intensivsenge og ca. 1.300 medarbejdere, som hver dag gør deres bedste for patienterne. Nykøbing F. Sygehus har omkring 37.000 indlæggelser, hvoraf godt 85% er akutte forløb. Herudover har sygehuset ca. 79.000
ambulante besøg om året.

Sygehuset har optimeret de akutte patientforløb, hvorved der er skabt plads for at kunne efterkomme en 13% stigning i akutte indlæggelser og 15% øget akut-ambulant (skader) aktivitet. Den gennemsnitlige ventetid til at patienten ses af speciallæge i akutafdelingen er halveret ligesom ventetiden i skadestuen lever op til at 85% er behandlet inden for én time.

Visionen for Nykøbing F. Sygehus er, at patienten altid oplever sikker og professionel behandling. Derfor arbejder vi strategisk med at styrke kerneydelsen bl.a. ved at fagligheden styrkes gennem optimering af kompetencer inden for diagnosticering, behandling og pleje. Der arbejdes med at inddrage patienterne som partnere i egen behandling og udvikling af sygehuset. Nykøbing F. Sygehus har et særligt fokus på det store antal patienter, der har kroniske sygdomme, er multisyge og har komplekse problemer til følge.

Nykøbing F. Sygehus fremmer udviklingen af et “sygehus uden grænser” i forhold til samarbejdet både internt på tværs af specialer – og eksternt i forhold til andre sygehuse, praktiserende læger og kommuner. Hver enkelt patient skal opleve sit forløb som sammenhængende og velkoordineret, uanset om det kræver medvirken fra forskellige specialer og funktioner, eller inddragelse af den praktiserende læge og/eller kommune.

Nykøbing F. Sygehus er en stor uddannelsesinstitution både for lokale og universitære uddannelser.Sygehuset gør en målrettet indsats for at give en tidssvarende og evidens baseret undervisning og oplæring for alle medarbejdere i uddannelsesforløb. Der bliver satset på gode jobmuligheder med nye, alternative ansættelsesformer, blandt andet for læger med kombinationsstillinger inden for sygehus/almen medicin, speciallægepraksis og forskning.

Sygehusledelsen

Sygehusledelsen på Nykøbing F. Sygehus består af

Ricco Dyhr

Sygehusdirektør

Ricco Dyhr
rnd@regionsjaelland.dk

Ricco har tidligere været koncernsekretariatschef for Ledelsessekretariatet og konstitueret økonomidirektør i Region Sjælland.
Se Linkedin

Konst. vicedirektør

Birger Taylor
btp@regionsjaelland.dk

Birger er ledende overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på NFS og konstitueret i stillingen som lægefaglig vicedirektør.

 

Inge Paamejer

Vicedirektør

Inge Paamejer
ipa@regionsjaelland.dk

Inge er tidligere projektchef på Holbæk Sygehus
Se Linkedin

 

Sygehusledelsen

Sygehusledelsen på Nykøbing F. Sygehus består af

Ricco Dyhr

Sygehusdirektør

Ricco Dyhr
rnd@regionsjaelland.dk

Ricco har tidligere været koncernsekretariatschef for Ledelsessekretariatet og konstitueret økonomidirektør i Region Sjælland.
Se LinkedIn

Inge Paamejer

Vicedirektør

Inge Paamejer
ipa@regionsjaelland.dk

Inge er tidligere projektchef på Holbæk Sygehus
Se Linkedin

Afdelingsledelserne

 

Akutafdelingen

 Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge Anne Molzen ahmo@regionsjaelland.dk 56516900 20358959
Ledende oversygeplejeske Tom Jimmy Hansen tjha@regionsjaelland.dk 56516901 23702830

Anæstesi/Intensiv/OP

 Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge Ninna Rose Holm nroh@regionsjaelland.dk 56515596 93567012
Ledende oversygeplejeske Berit Pedersen bpdr@regionsjaelland.dk 56515662 23369651

Børne- & Ungdomsafdelingen

 Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge Lise Bjerglund lbjl@regionsjaelland.dk 56515504 51174146
Ledende oversygeplejeske Susanne Husted sgh@regionsjaelland.dk 56515035

Fysio- og ergoterapi

 Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overfysioterapeut Signe Lind Mortensen silm@regionsjaelland.dk 56515533
Ledende ergoterapeut Anne Heide Jensen anhj@regionsjaelland.dk 56515543

Gynækologi og obstetrik

 Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge Jens Christian Prien-Larsen jcpr@regionsjaelland.dk 56515405 30624011
Ledende chefjordemoder Anne P. Bloch Frandsen apf@regionsjaelland.dkv 56515418 31211116
Ledende oversygeplejerske Susanne Greve swg@regionsjaelland.dk 56515224 22165507

Intern medicin

 Navn E-mail Telefon Mobil
Konst. ledende overlæge Allan Kofoed-Enevoldsen akofo@regionsjaelland.dk 56516593 26249485
Ledende oversygeplejerske Rikke Steener Olsen rsol@regionsjaelland.dk 56516580 29664841

Kirurgi

 Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende oversygeplejeske Ulla Inger Johansen uij@regionsjaelland.dk 56515124 20213699

Ortopædkirurgi

 Navn E-mail Telefon Mobil
Konst. ledende overlæge Stephan Kantak ska@regionsjaelland.dk 56516511 93574160
Ledende oversygeplejeske Linda Abildgaard labi@regionsjaelland.dk 56515361 93574062

Radiologi

 Navn E-mail Telefon Mobil
Klinisk funktionschef Sanne Lindequist sanli@regionsjaelland.dk 25168103
Ledende overradiograf Kathrine Elisabeth Brønnes kebr@regionsjaelland.dk 56515907 25181801

 

Kom Sydpå projektledelse

Kom Sydpå projektledelse

Navn E-mail Telefon
Chefkonsulent Mette Højgaard mhoj@regionsjaelland.dk 56516828
Sekretariatschef Karen Lise Østergaard  karesj@regionsjaelland.dk 56516824

 

Ledige stillinger