Boliger

På sygehuset har du mulighed for at bo i enten en lejlighed eller et rækkehus, der dog er forbeholdt familier med børn. Lejemålene er ikke møblerede, når du flytter ind.

Du kan se alle vores lejeboliger her (skal åbnes i google crome):

Når du lejer en bolig på sygehuset, gælder der særlige beskatningsregler, som du skal være opmærksom på.

Der er mange forskellige regler omkring sygehusboliger, og hvis du er i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte os. Vores boligadministration hjælper meget gerne med dine spørgsmål.

Boligadministrationen
Ejegodvej 63, 1. sal
Vi har daglige åbningstider for personlig og telefonisk henvendelse.

Mandag til torsdag kl. 11.00 – 12.00
(fredag lukket)

T: 56 51 50 50
E: nfs-boligformidling@regionsjaelland.dk

Du kan se mere om de regler, der gælder for leje af vores boliger herunder

Husleje
Huslejen som opkræves er gældende markedsleje, fratrukket 10%, idet alle lejemål enten er tidsbegrænsede, eller skal fraflyttes ved stillingsophør.

 

For Yngre Læger gælder det, at huslejen er fastsat udfra Aftale om boligforhold for læger OK 33.06.2

Beskatning
Den ansatte beskattes af forskellen mellem den faktisk betalte leje og boligens markedsværdi fratrukket 10%
Indberetning vil ske som B-indkomst, og indberettes fra arbejdergivers side, hver måned
A conto varme
Varmeregnskabet følger kalenderåret. Der opkræves gebyr ved flytteaflæsning. Administrator forestår til og framelding.
El
El afregnes direkte mellem lejer og SEAS-NVE. Adminstrator sørger for til og framelding til leverandør. Cpr.nr. udveksles i denne sammenhæng.
Depositum
Ved aftaleindgåelse, opkræves depositum, svarende til 3 måneders husleje.

”Vejledende priser, ret til ændringer forbeholdes, ifht. overenskomster m.m.”
Opdateret 26. juni 2017

Ledige stillinger