Afdelingen

Fysio- og Ergoterapien er en tværgående enhed, som servicerer alle patientafdelinger.

Afdelingen er opdelt i specialegrupperne Medicin, Ortopædkirurgi, Apopleksi/Geriatri og Børn med hver deres monofaglige specialeansvarlige og varetager opgaver omkring diagnostik og udredning, funktionsevnevurderinger på fysisk, psykisk og socialt niveau, initiering af den tidlige indsats, behandlinger og træning af de akutte og elektive patienter.

Derudover varetages specialiseret genoptræning indenfor enkelte, specifikke diagnoser.

Særligt for afdelingen er, at alle grupperne er organiseret med både fysio- og ergoterapeuter, hvorfor der hele dagen er et tværfagligt fokus på patienterne. Derudover har de specialeansvarlige fælles kontor, så vi sikrer udviklingen på tværs af specialerne.

Afdelingen består af

1 Afdelingsleder

1 Daglig leder

1 Udviklingsterapeut

20 Fysioterapeuter

1 Klinisk underviser i fysioterapi

11 Ergoterapeuter

1 Træningsassistent

2 Sekretærer

Kontakt

Afdelingsledelsen

Vil du vide om at være fysio- eller ergoterapeut på Nykøbing F. Sygehus, så er du meget velkommen til at kontakte afdelingsledelsen,

Navn Email
Ledende overfysioterapeut Signe Lind Mortensen silm@regionsjaelland.dk
Ledende ergoterapeut Anne Heide Jensen anhj@regionsjaelland.dk

 

Ledige stillinger