Fysio-Ergo

Afdelingen er fast praktiksted for fysioterapeutstuderende samt ad hoc praktiksted for ergoterapeutstuderende.

Studerende i afdelingen har eget studierum med PC’er og faglitteratur. Alle faciliteter i øvrigt i afdelingen kan anvendes af studerende på lige fod med det faste personale.

Under de kliniske undervisningsforløb er de studerende en del af afdelingen og imødekommes af det faste personale med åbenhed og interesse. Der er altid mulighed for at søge hjælp og faglig inspiration samt sparring.

Tværfaglighed er en naturlig og nødvendig del af patientforløbene, og de studerende vil i høj grad blive inddraget i dette under deres kliniske uddannelsesforløb i både fysio- og ergoterapeutisk afdeling og i samarbejdet med mange andre afdelinger på sygehuset.

Kontakt

Afdelingsledelsen Fysio- og Ergoterapi

Vil du vide mere om at være fysio- eller ergoterapeut på Nykøbing F. Sygehus, så er du meget velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Chefterapeut
Signe Lind Mortensen
silm@regionsjaelland.dk 5651 5533 9357 4141
Overergoterapeut
Anne Heide Jensen
anhj@regionsjaelland.dk 5651 5543 9357 4085

 

Ledige stillinger