Anæstesi/intensiv/OP

Anæstesiologisk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus omfatter anæstesi-/opvågningsafsnit, operationsafsnit, intensivafsnit og sterilcentral.

Afdelingen varetager:
Anæstesier dels på den centrale operationsgang, sammedagskirurgisk afsnit, på radiologisk afsnit ved CT- og MR-scanninger og medicinsk afdeling ved DC konverteringer

  • OP assistance på central OP
  • Genbehandling af instrumenter
  • Postoperativ observation på opvågningsafsnittet og ITA (i vagter)
  • Intensiv terapi – herunder MAT funktion
  • Traumebehandling
  • Genoplivningsbehandling og transportledsagelse
  • Avanceret genoplivningsundervisning til alle nyansatte på Nykøbing F. Sygehus
  • Anlæggelse af perm. katetre for dialyseafdelingen
  • AMK (Anæstesilæger)

Serviceassistent opgaver herunder transport af operationspatienter samt rengøring af operationsstuer.

Anæstesien disponerer i 2018 over 10 sengepladser fordelt på 8 intensivplader og 2 opvågningspladser på Intensiv og 8 opvågningsplader på den centrale opvågning. Herudover har afdelingen 253 ambulatoriedage (præmedicinering, fysisk kapacitet) og der var ca. 1300 lejer med anæstesi på operationsgangen.

Kontakt

Afdelingsledelsen Anæstesi/Intensiv/OP

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Cheflæge
Maiken Milly Howard
mahow@regionsjaelland.dk 5651 5596 2366 9505
Chefsygeplejerske
Berit Pedersen
bpdr@regionsjaelland.dk 5651 5662 2336 9651

Ledige stillinger