Kompetenceudvikling

På Nykøbing F. Sygehus arbejder vi fokuseret med kompetenceudvikling, både for vores unge og erfarne læger.

Sygehusledelsen har valgt at gøre kompetenceudvikling for alle i lægegruppen til et fokuspunkt for Strategi 2017-2020. Vi ønsker at arbejde systematisk med kompetenceudvikling og har derfor gjort det til en fast del af afdelingsledelsernes opgave at vurdere og drøfte behovet for kompetenceudvikling med den enkelte medarbejder.

Sygehuset har rigtig gode faciliteter til træning og simulation og som yngre læge har man mulighed for at søge 3-5 uddannelsesdage om året. Det prioriteres, at der er mulighed for at deltage i faglige fællesskaber både regionalt og tværregionalt.

I 2018 fortsætter arbejdet med at skabe rammer, der gør kompetenceudvikling til en prioriteret del af arbejdet på afdelingerne. Samtidig igangsættes et projekt, der har særligt fokus på at skabe engagement og interesse for kompetenceudvikling for sygehusets speciallæger.

Ledige stillinger