Kirurgi

Det lægelige ansvar for Kirurgisk Afdeling på NFS er placeret hos den ledende overlæge på Sjællands Universitetshospital, Køge.
Det betyder, at alle læger i Kirurgisk Afdeling er ansat på SUH, med udefunktion på kirurgisk afdeling i Nykøbing Falster.
Ansvaret for plejeopgaverne på Kirurgisk Afdeling på NFS er fortsat placeret lokalt på sygehuset.

Kirurgisk afdeling vil fokusere på:
Hernier, lap.galder, analkirurgi samt udredning af akutte patienter.

75-80 % af indlæggelserne på en kirurgisk afdeling er akutte indlæggelser. 25% af de akut indlagte patienter opereres inden for det første indlæggelsesdøgn, og 10% af de akut indlagte patienter opereres på et senere tidspunkt.

Arbejdsopgaver:
De kirurgiske funktioner der foretages er akutte appendicitter, elektive cholecystektomier, herniotomier, skopier, hæmoridekirurgi samt mindre kirurgiske indgreb (bl.a. pleuradrænage, abscesser, lipomer mv.). Alt eksplorativ/åben kirurgi visiteres til enten Køge, Slagelse eller Holbæk. En patient, som ikke vurderes at være transportabel og hvor et kirurgisk indgreb i øvrigt er indiceret, kan opereres på Nykøbing F. Sygehus på vital indikation.

Som KBU læge laver du:
Som forvagt i dagtiden assisterer du til akutte kirurgiske operationer, deltager i stuegang og optager journaler på afsnit 16-2.

Du kan assistere på operationsgangen til elektive og akutte operationer enten på OP, i Sammedagskirurgisk afsnit eller til skopier.

I ambulatoriet har du konsultationer af 30 minutters varighed til forundersøgelser af cholecystektomier og hernieoperationer.

 

Kontakt

Afdelingsledelsen Kirurgi

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Cheflæge (SUH)
Lasse Bremholm Hansen
henmo@regionsjaelland.dk 2334 9751
Overlæge (SUH)
Anna Lykke
annly@regionsjaelland.dk 2334 8491
Cheflæge (NFS)
Hongmei Duan
hodu@regionsjaelland.dk 5651 5551 2166 5208
Chefsygeplejerske (NFS)
Else Dueled
edk@regionsjaelland.dk 9356 7008

 

Ledige stillinger