Børne- og ungdomsafdeling

På Børne- og Ungdomsafdelingen arbejder vi med tildelt patientpleje, hvor sygeplejen udføres som helhedssygepleje til barnet og den unge i et tæt og respektfuldt samarbejde med deres pårørende. Høj faglighed og et tæt tværfagligt samarbejde er ligeledes i højsædet.

En alsidig og afvekslende arbejdsdag, med et meget stort spænd i sygeplejen fra at yde pleje til syge nyfødte børn født efter 34. uge og unge op til 18 år, med både medicinske, ortopæd- og organkirurgiske sygdomme. Socialpædiatri er en stor del af det pædiatriske område, og der pågår et omfattende tværfagligt samarbejde.

Dine sygeplejeopgaver kan f.eks. være, at modtage akutte og planlagte børn og unge til indlæggelse eller ambulant opfølgning, at yde sygepleje til børn og unge ud fra principper om tildelt patientpleje, hvor du udfører hele plejen og går stuegang på dine egne patienter. Du går også med til komplicerede fødsler, akutte sectio samt traumer i Akutafdelingen, sammen med vagthavende læge. Under alle patientforløbende har du et tæt tværfagligt samarbejde, både internt og eksternt, for at skabe det bedste forløb på patienten. Vi har en del sårbare og udsatte familier med særlige behov, hvilket du som sygeplejerske skal kunne rumme og håndtere.

Der er mulighed for, at vi tilgår individuelle ønsker til timetal. Vi har rulleplaner med 2 skiftet vagt med mulighed for at arbejde hver 2. weekend eller have 2 ekstra friweekender på 16 uger. Sommerferien planlægges ud fra fast rul, og kan derfor planlægges i god tid, og der er mulighed for at bytte rul indbyrdes.

Muligheder for kompetenceudvikling

Vi vægter introduktionen højt og alle nyansatte sygeplejersker tilknyttes en mentor, hvor man følger mentors vagtplan de første 2 måneder. Derefter følger vanlig introduktion. Introduktionen tager udgangspunkt i dine individuelle behov og faglige niveau i forhold til pædiatrien. Efter et års ansættelse er du klar til at være ansvarshavende.

Som sygeplejerske er der mulighed for hele tiden at udvikle sig og opnå nye kompetencer, og der er mulighed for at deltage i relevante kurser og temadage samt være aktiv sygeplejerske i et af afdelingens tværfaglige team.

Sociale aktiviteter

Afdelingen har en velfungerende personalegruppe, hvor der arrangeres sociale aktiviteter såsom fredagscafé, Børnebandearrangementer og personalet har deres egen Facebook-gruppe.

Kontakt

Afdelingsledelsen Gynækologi, Obstetrik og Pædiatri

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Cheflæge
Cæcilie Trier Sønderskov
cats@regionsjaelland.dk 5651 5404 2587 0046
Ledende Chefjordemoder
Trine Marianne Mottlau
tmott@regionsjaelland.dk 5651 5418 2560 3405
Chefsygeplejerske
Bettina Kirstine Petersen
bkra@regionsjaelland.dk 5651 5035 2947 8569

 

Ledige stillinger