Radiologi

Radiologisk Afdelings kerneopgaver omfatter blandt andet vejledning, udførelse og optimering af billeddiagnostiske undersøgelser, udførelse af klinisk billedanalyse og beskrivelse samt efterfølgende konferering med henvisende kliniske speciale af diagnostiske og billedvejledte procedurer.

De diagnostiske og billedvejledte procedurer er baseret på konventionel røntgenteknik, ultralyd, CT-skanning og MR-skanning.
Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder. Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik, kontrol og interventionsbehandling til voksne og børn.

Radiologisk Afdeling på Nykøbing F. sygehus dækker også radiologisk Afdeling på Sundhedscenter Nakskov, hvor der tilbydes konventionel ambulant radiologi.

Radiologisk Afdeling spiller en væsentlig faktor i en stor del af patientforløbene på sygehuset, og i primærsektoren. Afdelingen justerer derfor løbende patientforløbspakkerne i takt med behovet fra henvisende afdelinger og andre samarbejdspartnere. Afdelingen arbejder kontinuerligt på at yde god diagnostik og behandling af god kvalitet. Afdelingen har døgnbemandet akut-funktion, dog tilbydes kun MR-undersøgelser i dagtiden på hverdage. På Nakskov sundhedscenter er der kun åbent på hverdage.

Afdelingen arbejder kontinuerligt med forbedringer ved hjælp af KPI tavler. Her følges blandt andet cancerpakker, udeblivelser, indsatser i forhold til sygehusets strategi, sundhedsplatformen og indsatser i forhold til ”patienten som partner”. Ligeledes følges afdelingens igangsatte projekters fremdrift på tavlemøderne.

Grundet en voldsom efterspørgsel på CT-skanninger, er det afdelingens ønske og mål, at der i den nærmeste årrække tilføres endnu en CT-skanner stående i Akutafdelingen. Dette vil kunne give et langt bedre flow for patienten, samt nedbringe at patienter visiteres til privat regi.Afdelingen arbejder aktivt på at optimere undersøgelses-flowet, således at flest muligt patienter med geografisk tilhørsforhold til Lolland, Falster eller Sydsjælland, kan tilbydes undersøgelse

Kontakt

Afdelingsledelsen Radiologi

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Klinisk funktionschef
Stine Louise Jensen
sljen@regionsjaelland.dk 5651 4296 2870 7909

 

Ledige stillinger