Hvad vil vi?

Nykøbing F. Sygehus er en attraktiv arbejdsplads, fordi der er faglige udfordringer, tid til sparring og medbestemmelse og et uddannelsessted, der søges som førsteprioritet, fordi man får egne ansvarsområder, deltager aktivt i behandlingen og får god vejledning. Nykøbing F. Sygehus vil være et tilvalg på trods af afstand.

Nykøbing F. Sygehus er Region Sjællands mindste sygehus med 252 senge og det geografisk største optageområde. Sygehuset er regionens sydligste og spiller en særlig vigtig rolle for de borgere og patienter, der benytter sygehuset, da afstanden til andre behandlingsmuligheder er ganske vanskelige.

Men den geografiske placering giver rekrutteringsudfordringer i forhold til sundhedsfagligt personale. Der er derfor igangsat en lang række initiativer, som skal gøre sygehuset til en mere attraktiv arbejdsplads – både i forhold til de fysiske rammer, services til personalet og de uddannelsesmuligheder, sygehuset tilbyder. Eksempelvis er der etableret et auditorium, og der er indkøbt nyt simulations- og træningsudstyr til kirurger, gynækologer og ortopædkirurger.

 

 

Ledige stillinger