Hoveduddannelsesstillinger, Almen blok

Region Sjælland dækker geografisk et stort område med meget vekslende befolkningssammensætning. Kendetegnende for regionen er, at der i mange områder er langt til sygehuset og relativt få speciallæger. Disse forhold gør, at der bliver foretaget mange undersøgelser og udredninger i almen praksis. Som uddannelsessøgende vil du derfor, kunne få et godt kendskab til de basale undersøgelser, udredninger og behandlinger inden for det almen medicinske speciale. Der er i regionen mulighed for at blive tilknyttet enkeltmandspraksis, flermandspraksis eller større lægehuse.

Hoveduddannelsesforløb

Efter introduktionsforløbet følger hoveduddannelsesforløbet. Hoveduddannelsesforløb slås op forår og efterår på laegejob.dk via Job og Karriere og besættes samlet, så du kan planlægge fire et halvt år frem i tiden. I det første halve år af H-forløbet (fase I) arbejder du i den praksis, der er omdrejningspunktet for din uddannelse. Det er her, du vender tilbage til på returdagene, mens du har dit uddannelsesforløb på sygehuset.

I anden del af H-forløbet er du to et halvt år på sygehus:
6 mdr. i  akut- , 8 mdr. i intern medicinsk-, 6 mdr. i psykiatrisk-, 6 mdr. i pædiatrisk- og 4 mdr. gyn/obs afdeling.

Efter sygehusdelen kommer fase II (et halvt år) hvor du vender tilbage til din fase I-praksis. Endelig kommer fase III (et år), hvor du har den sidste del af uddannelsen i en anden praksis, end den du hidtil har været i.

Herudover tilbyder vi gratis kursus i praksisovertagelse for læger under uddannelse i almen medicin og tilbud om supervision til alle almen medicinere.