Afdelingen

Afdelingen har ca. 1000 intenderede normale fødsler årligt.

I jordemodercenteret vil du opleve en alsidig arbejdsdag, hvor du varetager de ambulante kontroller og efterfødselskonsultationer og de indlagte gravide. Vi har jordemoderkonsultationer og fødselsforberedelse i Nykøbing F, Nakskov, Vordingborg og Stege. Vi har desuden en konsultation for kvinder med fødselsangst. I Vordingborg, Nykøbing F og Nakskov har vi konsultationer for sårbare gravide og vores sårbarteam mødes hver 6. uge.

Vi arbejder med akupunktur, fødselshypnose og to af vores fire fødestuer er sansefødestuer med lys og lyd, der bidrager til en god fødselsoplevelse for den fødende.

Vi har ni familiestuer, hvor den nye familie kan være sammen inden de går hjem. Afsnit for fødsel, barsel og familiestuer ligger tæt på hinanden og gør det muligt at følge sine egne patienter fra fødsel til hjemsendelse.

– Der er et unikt samarbejde mellem jordemødre, SOSU-assistenter, sygeplejersker, læger og sekretærer, som gør arbejdsmiljøet spændende med en masse faglige diskussioner, tværfagligt samarbejde og ikke mindst sjovt og livgivende.

Hos os sætter vi læring, sparring og faglige diskussioner højt, og hjælper hinanden hele døgnet med de udfordringer, der måtte opstå i vagten.

Der er stor kontinuitet både for jordemødrene, men også for familierne, da vi er et lille sted, og der er ikke langt fra ord til handling hos os.

Der er både stille og travle vagter, som livet nu engang er på en fødegang. Vi kender alle hinanden og der er en stor kollegial omsorg for hinanden.

Afdelingen har en vicechefjordemoder som i hverdagen også har funktion som supervisor.

Kontakt

Afdelingsledelsen Gynækologi, Obstetrik og Pædiatri

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Cheflæge
Cæcilie Trier Sønderskov
cats@regionsjaelland.dk 5651 5404 2587 0046
Ledende Chefjordemoder
Trine Marianne Mottlau
tmott@regionsjaelland.dk 5651 5418 2560 3405
Chefsygeplejerske
Bettina Kirstine Petersen
bkra@regionsjaelland.dk 5651 5035 2947 8569

 

Ledige stillinger