Jordemoder

Jordemodercentret varetager selvstændigt svangreomsorgen for den ukomplicerede graviditet, den spontant forløbende fødsel og for dele af eller hele svangreomsorgen i nært samarbejde med obstetrikeren ved den komplicerede graviditet. Jordemodercentret modtager henvisningen fra den praktiserende læge. Der tilbydes et antal forebyggende undersøgelser i løbet af graviditeten. Ved opståede komplikationer henviser jordemoderen til egen læge eller til speciallæge.