Kompetenceudvikling

På Nykøbing F. Sygehus har vi fokus på efter- og videreuddannelse for sygeplejersker

Der tilbydes uddannelse for vejledere, mentorer og ledere på diplomniveau, hvor det er relevant. Målet er at styrke sygeplejerskernes karrierevej og udvikle læringskulturen på Nykøbing F. Sygehus. Der er løbende tværfagligt undervisning, både med interne og eksterne undervisere.

For at øge kvaliteten indenfor sygepleje, uddannelse og udvikling har vi fokus på en række afgrænsede funktionsområder, som du, som sygeplejerske kan specialisere dig i. Det kunne fx være

Ansvarlig for hygiejne, kvalitet, medicinrum, apparatur, tryksår, ernæring mv.

  • Mentor
  • Ansvarlig klinisk underviser
  • Klinisk ansvarlig sygeplejerske inden for alle specialer
  • Forflytningsinstruktør

Ledige stillinger