Kompetenceudvikling

Fysio- og ergoterapeutisk afdeling arbejder kontinuerligt med kompetenceudvikling, og der er udfærdiget en uddannelsesplan, der evalueres fortløbende.

Afdelingen har ansat en udviklingsterapeut med kandidatgrad til at facilitere og understøtte den faglige udvikling både i afdelingen og i samarbejdet med andre afdelinger.

Ligeledes er afdelingen løbende tilknyttet forskningsprojekter bredt på sygehuset.

Hver måned afholdes der både fællesundervisning, hvor der undervises i/fremlægges emner, der er relevante for hele afdelingen samt undervisning i specialegrupperne, hvor fokus er mere fagspecifikke emner. Ved begge undervisningsformer er der mulighed for at indhente eksterne samarbejdspartnere.

Journal clubs afholdes løbende for at styrke omsætningen af viden til praksis.

Der er gode muligheder for kurser, og afdelingen vægter et højt niveau af vidensdeling, når ny viden kommer ind i afdelingen.

Kontakt

Afdelingsledelsen Fysio- og Ergoterapi

Vil du vide mere om at være fysio- eller ergoterapeut på Nykøbing F. Sygehus, så er du meget velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Chefterapeut
Signe Lind Mortensen
silm@regionsjaelland.dk 5651 5533 9357 4141
Overergoterapeut
Anne Heide Jensen
anhj@regionsjaelland.dk 5651 5543 9357 4085

 

Ledige stillinger