CV-pleje

Har du brug for kompetencer inden for et særligt felt, mangler du dokumenteret aktivitet på operationsgangen eller vil du gerne specialisere dig i et særligt område, så kan vi hjælpe dig videre.

På Nykøbing F. Sygehus vil vi gerne hjælpe dig videre i din uddannelse, udviklingen af de lægefalige kompetencer eller specialisering. Vi kan tilbyde dig mulighed for at sammensætte et særligt forløb eller en ansættelse, som kan være med til at udbygge dit CV i en relevant retning, og samtidig understøtte dette med supervision og sparring med seniore læger.

Vi hjælper dig også med karrierevejledning og du får mulighed for sparring med uddannelsesansvarlige. Vi tilbyder også hjælp til udarbejdelse af CV.

Download vores CV-skabelon
CV-skabelon

Du kan se mere om de syv lægeroller her.

Kontakt os på komvidere@komsydpå.dk

Få opgraderet dit CV inden for de syv lægeroller

Medicinsk ekspert - faglighed
Her får du masser af klinisk arbejde og som ung læge får du mulighed for selvstændige funktioner under tryg supervision. Er du erfaren, får du mulighed for indflydelse og læring i den kliniske hverdag med behandlingsansvar, eget ambulatorie eller ansvar for specifikke operationer

Kommunikator
Du kan arbejde med patientinddragelse på flere niveauer, og hos os har du mulighed for at præge udviklingen i brug af ”Min sundhedsplatform” og anden vigtig patientinformation.

Vi har gode faciliteter i forhold til simulationstræning af non-tekniske skills.

Samarbejder
Du kommer til at arbejde tværfagligt i egen afdeling men også tæt på personalet i andre af afdelinger. Tonen er værdsættende og anerkendende, og der gives feedbackfra mange aktører. Du kan præge og medvirke i mange af de fælles aktiviteter, der styrker forståelse og evnen til samarbejde i teams.

Leder/ administrator/ organisator
Skal du være leder på sigt? Vi kan lægge et program for særlig ledertræning, vi har gode muligheder for diplom- eller masteruddannelse og samtidig fokus på, at du også får de praktiske erfaringer, der gør dig kvalificeret til et lederjob. I det daglige er der korte kommadoveje, og du får gode muligheder for at få indflydelse.

Sundhedsfremmer
Forebyggelse er et vigtigt indsatsområde på Nykøbing F. Sygehus. Du kan arbejde og lære om forebyggelse i flere fora, både i den kliniske hverdag men i vores  forskningsprojekter og tværsektorielle projekter.

Akademiker/ forsker og underviser
Der er masser af mulighed for at træne undervisning på flere niveauer både på sygehuset og tværsektorielt, både inden for faggruppen eller tværfagligt. Vi satser mere og mere på simulation – også forskningsmæssigt og vi designer gerne din stilling til at indeholde forskning, svarende til den udvikling du er i.

Professionel
Ved at arbejde på et sygehus af overskuelig størrelse med masser af interaktion med kollegaer, ledere, administration og borgere kommer du ind til kernen i dit erhverv, de krav du arbejder under og dermed hvordan du kan finde din identitet som læge.

Ledige stillinger