Fleksibelt ansættelsesforhold

Et ansættelsesforhold er gældende i Fysio- og ergoterapeutisk afdeling som helhed, men i hverdagene er man primært tilknyttet en af vores specialgrupper. På helligdage, i vagt og weekender arbejdes der på tværs af specialerne.

Afdelingen har åbent alle hverdage fra kl. 7.30-17.00 samt kl. 8.00-15.00 i weekender og på helligdage. Den enkelt terapeut har weekendvagt ca. hver anden måned, 3-4 helligdagsvagter om året samt 1-4 vagter til kl. 17.00 pr. måned.

Med udgangspunkt i åbningstiden har grupperne stor indflydelse på deres arbejdstider og er i samarbejde med daglig leder med til at planlægge et fast 4-ugersrul, så arbejdstiderne passer afdelingens drift og den enkeltes privatliv bedst muligt.

Ledige stillinger