Fysio- og Ergoterapiafdelingen

Fysio- og Ergoterapien er en tværfaglig afdeling, som har kontakt til stort set alle afdelinger på sygehuset.

Afdelingen arbejder ud fra værdibaseret styring, hvormed der skabes rum til, at ledelse og medarbejdere kan arbejde innovativt inden for en fast økonomisk ramme og udvikle metoder og arbejdsgange, der skaber høj kvalitet, service og sammenhæng i de enkelte patientforløb.