Afdelinger

Der arbejdes med evidensbaseret sygepleje

Evidensbaseret klinisk sygepleje kan beskrives som en samvittighedsfuld, eksplicit og velovervejet anvendelse af forskningsbaseret viden suppleret med andre former for erhvervet viden. Patientens erfaring og prioriteringer samt de tilstedeværende ressourcer, danner grundlag for praksis.

Evidensbaseret sygepleje anvendes ved beskrivelse af klinisk retningslinjer, og er fundamentet for sygeplejens udvikling og kvalitet. Der arbejdes kontinuerligt med evidensbaseret sygepleje for at øge patienternes tilfredshed og sikkerhed. Sygeplejen tager derfor afsæt i patientens perspektiv og en målrettet evidensbaseret praksis.