Afdelinger

Nykøbing F. Sygehus har ni afdelinger med selvstændige afdelingsledelser. Herudover huser sygehuset en række udefunktioner fra afdelinger andre steder i regionen samt en række støttefunktioner til de kliniske afdelinger.

Hovedopgaven for Nykøbing F. Sygehus er at varetage undersøgelse, behandling, pleje og kontrol af patienter på hovedfunktions- og regionsniveau. Nykøbing F. Sygehus bidrager i samarbejde med regionens øvrige sygehuse til overholdelse af udredningsret og behandlingsgaranti kombineret med opfyldelse af Region Sjællands mål om at mindst 95% af vores patienter behandles og kontrolleres på regionens sygehuse.

Nykøbing F. Sygehus har ambulatoriefunktion i Sundhedscenter, Nakskov.

Sygehuset består af Akutafdelingen, Anæstesiologisk Afdeling, Børne og Ungdomsafdelingen, Fysio- og Ergoterapien, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Kirurgisk Afdeling, Medicinsk Afdeling, Ortopædkirurgisk Afdeling og Røntgenafdelingen.

Foruden ovenstående afdelinger, er der tilknyttet en række udefunktioner til Nykøbing F. Sygehus. Klinisk Biokemi, Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Immunologi og Øjenambulatorium er fysisk placeret på Nykøbing F. Sygehus, men organisatorisk tilhører disse områder Næstved/Slagelse/Ringsted Sygehuse. Øre- Næse- Halsambulatorium og Høreklinik samt Dialyse er organisatorisk tilknyttet Roskilde/Køge Sygehuse, mens Arbejdsmedicin er tilknyttet Holbæk Sygehus.