Fleksibelt ansættelsesforhold

På Nykøbing F. Sygehus fokuserer vi på at skabe et godt arbejdsmiljø for personalet – og på at rekruttere og fastholde vores dygtige medarbejdere. Det er vigtigt for os, at vi sammen kan finde en løsning i ansættelsesformen, som tilgodeser alles behov – både hvad angår familien, medarbejderens livsfaser og afdelingen.

Det kunne være valget mellem fuldtid og deltid, fortrinsvis en vagttype, delestilling mellem ambulatorie og sengeafsnit, fleksjob. Vi er åbne for dialog i forhold til fleksibilitet i ansættelsen.

Ledige stillinger