Afdelingen

Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling er en tværgående enhed, som servicerer alle patientafdelinger.

Afdelingen er opdelt i specialegrupperne medicin/geriatri, ortopædkirurgi, apopleksi samt børn med hver deres monofaglige specialeansvarlige. Afdelingen varetager opgaver omkring diagnostik og udredning, funktionsevnevurderinger på fysisk, psykisk og socialt niveau, etablering af den tidlige indsats, behandlinger og i mindre omfang træning af de akutte og elektive patienter. Derudover varetages specialiseret genoptræning indenfor enkelte, specifikke diagnoser.

Særligt for afdelingen er, at alle grupperne er organiseret med både fysio- og ergoterapeuter, hvorfor der hele dagen er et tværfagligt fokus på patienterne. Derudover har de specialeansvarlige og udviklingsterapeuten fælles kontor, så vi understøtter udviklingen på tværs af specialerne.

 

Afdelingen består af

1 afdelingsleder

1 daglig leder

1 udviklingsterapeut

19 fysioterapeuter

1 klinisk underviser i fysioterapi

10 ergoterapeuter

1 træningsassistent

1 sekretær

Kontakt

Afdelingsledelsen Fysio- og Ergoterapi

Vil du vide mere om at være fysio- eller ergoterapeut på Nykøbing F. Sygehus, så er du meget velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Chefterapeut
Signe Lind Mortensen
silm@regionsjaelland.dk 5651 5533 9357 4141
Overergoterapeut
Anne Heide Jensen
anhj@regionsjaelland.dk 5651 5543 9357 4085

 

Ledige stillinger