Intern medicin

At udrede, behandle og pleje akutte og kroniske patienter med intern medicinske sygdomme på et fagligt kvalificeret grundlag i veltilrettelagte og tidssvarende forløb. Medicinsk afdeling tilbyder rehabilitering til særligt udvalgte patientgrupper. Medicinsk Afdeling udreder og behandler såvel hyppigt forekommende sygdomme, som mere sjældne tilstande inden for de fagområder hvor afdelingen har den fornødne special ekspertise.

Medicinsk Afdeling har til opgave at uddanne studerende (SSA, sygeplejerske, lægesekretær, diætist og læge) og har herudover postgraduat uddannelse af alle grupper af sundhedsfagligt personale inkl. introlæger, almen blok læger og hoveduddannelse til geriatri, gastromedicin og kardiologi.

Medicinsk Afdeling har etableret en kvalitetsorganisation, deltager i kvalitetsudvikling og monitorering af patientforløbene og skal fremover være en del af sygehusets forskningsstrategi til skabe et forskningsmiljø. Der er i 2016 etableret en forskningsenhed i Medicinsk afdeling, indtil videre med to ansatte på deltid, en forskningssygeplejerske og en -konsulent.

Medicinsk afdeling deltager i den fortsatte udvikling af den nye fælles akutmodtagelse og samarbejder med og stiller sin ekspertise til rådighed for de andre specialer på geografien.

Kontakt

Afdelingsledelsen Intern Medicin

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Cheflæge
Hongmei Duan
hodu@regionsjaelland.dk 5651 5551 2166 5208
Chefsygeplejerske
Else Dueled
edk@regionsjaelland.dk   9356 7008

 

Ledige stillinger