Introduktionsuddannelse

Som I-læge på Nykøbing F. Sygehus bliver du hurtigt en del af afdelingens faglige fællesskab og får ansvaret for dine egne patienter.

Nykøbing F. Sygehus tilbyder vi ansættelse i introduktionsforløb på flere afdelinger. Som I-læge får du både en generel introduktion til specialet og mulighed for at fordybe dig i områder, du interesserer dig særligt for. Du vil få mulighed for at blive tilknyttet en mentor på speciallægeniveau under forløbet og der er rig mulighed for at deltage i sygehusets fælles uddannelsesinitiativer som journal club og M&M konferencer.

Sygehuset har I-stillinger med  forskning, bl.a. på Anæstestiafdelingen og Intern Medicin. Du får således mulighed for at forske med fuld løn som en del af din ansættelse på sygehuset.

Herudover tilbyder vi karrierevejledning og fokuserede arbejdsforløb i forhold til at opbygge dine kompetencer med henblik på din videre vej mod en hoveduddannelsesstilling og mulighed for at ansøge om uddannelsesdage (3-5).

Vores ledige I-stillinger bliver slået op sammen med sygehusets øvrige ledige stillinger.