Hoveduddannelsesstillinger, Specialer

Som læge i H-forløb på Nykøbing F. Sygehus får du mulighed for at være en aktiv og betydningsfuld del af det faglige fællesskab på afdelingen.

Nykøbing F. Sygehus tilbyder H-forløb i Anæstesi, Intern Medicin og Ortopædkirurgi.

Uddannelserne er bygget op om de syv kompetenceområder. Karrierevejledning er en del af den løbende vejledning af den uddannelsessøgende. Alle afdelinger der deltager i lægelig videreuddannelse, har en række kliniske vejledere ansat, og afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge har det overordnede ansvar for afdelingens uddannelse. Du fører selv sin logbog og har et selvstændigt ansvar for kvaliteten af sin uddannelse.

Hos os får du mulighed for at videreudvikle dine kompetencer og mulighed for subspecialisering inden for dit faglige interesseområde. Din overlægemodning understøttes og der er efterfølgende gode muligheder for ansættelse som overlæge.

Du får mulighed for at være en del af både nationale og internationale forskningsnetværk og tid til forskning og mulighed for at søge uddannelsesdage (3-5).

Vores ledige H-stillinger bliver slået op centralt fra Region Øst, og H-stillinger til almen medicin fælles i Region Sjælland.