Kirurgi

Kirurgiske Sengeafsnit og Endoskopi

Vi er en stor kirurgisk afdeling med omkring 60 sygeplejersker og SOSU-sassistenter, der gennem de sidste år er vokset og er under konstant udvikling.

Vores afsnit består af:

Kirurgisk syvdøgns afsnit for patienter med komplekse problemstillinger med plads til 24 patienter.

Kirurgisk femdøgns afsnit for lettere, elektive operationspatienter med plads til 8 patienter.

Endoskopiafsnittet varetager medicinske og kirurgiske kikkertundersøgelser på indlagte og primært ambulante patienter. Vi skoperer også mange patienter, der henvises via tarmkræftscreeningsprojektet. Afhængig af kompetencer vil man tilknyttes relevant speciale.

Hos os får du:

En velfungerende afdeling med et godt socialt fællesskab, hvor der er plads til faglig fordybelse, faglig udvikling og tæt sparring med dygtige, positive og engagerede kollegaer i alle aldre En velfungerende afdeling med et godt arbejdsmiljø med gode og omsorgsfulde kollegaer i alle aldre. En afdeling med fokus på, at skabe gode patientforløb, hvor ikke 2 dage er ens. Introduktion og oplæring i det kirurgiske speciale.

Derudover har får du blandede vagter, dog tilstræbes toskiftet vagt, og du har medbestemmelse på timetallet med fri ca. 8 ud af 12 weekender.

En synlig ledelse med stor fokus på såvel faglig som individuel personalepleje, præget af et højt informationsniveau og inddragelse af medarbejderne.

Ambulatorium og Sammedagskirurgisk Afsnit

Fællesambulatoriet er et spændende ambulatorium, hvortil der er et sammedagskirurgisk afsnit samt et opvågningsafsnit, hvor der dagligt er et stort patientflow. Vi varetager operationer, undersøgelser og behandlinger inden for det ortopædkirurgiske, organkirurgiske og gynækologiske speciale.

Vores afsnit består af:

Vores afsnit består af 22 dygtige og kompetente sygeplejersker. Vi vægter et højt fagligt niveau, fokus på kvalitetsudvikling, et godt samarbejde samt et godt arbejdsmiljø.

Hos os får du:

Erfarne og højt kvalificerede kollegaer, hvor der vægtes gensidig respekt og anerkendelse, og hvor vi hjælper og støtter hinanden. Du vil få et oplæringsprogram udarbejdet i forhold til dit kompetenceniveau. Vi har et godt arbejdsmiljø der er karakteriseret ved høj faglighed, engagement og trivsel – og en afdeling hvor der kontinuerligt arbejdes med udvikling inden for sygeplejen. Der er attraktive arbejdetider.

Kontakt

Afdelingsledelsen Kirurgi

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Ledende overlæge (SUH)
Henrik Møller
henmo@regionsjaelland.dk 4732 3001 4142 4354
Ledende overlæge (NFS)
Christian Søren Christiansen
chchris@regionsjaelland.dk 5651 5016 9357 6690
Ledende oversygeplejerske (NFS)
Rikke Steener Olsen
rsol@regionsjaelland.dk 5651 5250 2966 4841

 

Ledige stillinger