Sygeplejerske

Plejepersonalet på Nykøbing F. Sygehus skal have fokus på sygeplejens kerneydelser ved at:

Udføre grundlæggende og specialiseret sygepleje tilpasset patientens behov

Stille skarpt på udvikling af egen praksis og arbejde med evidensbaseret sygepleje

Være tydelige og til stede, så patienten oplever høj grad af tryghed og omsorg i kontakten med plejepersonalet

Fokusere på dokumentation og resultater af sygeplejen

Sikre at de rette kompetencer er til stede, så sygeplejen udføres med høj kvalitet

Plejepersonalet på Nykøbing F. Sygehus skal have en generel grundlæggende viden om basal sygepleje på tværs af specialer. Sygeplejersken skal kunne observere og indsamle data, reflektere over data, kunne udføre sygepleje på baggrund af indsamlede data, samt kunne udføre sygepleje efter kliniske retningslinjer/instrukser, evidens baseret viden og anbefalinger fra eksempelvis Sundhedsstyrelsen.