KBU

Allerede i den kliniske basisuddannelse (KBU) får du på Nykøbing F. Sygehus meget at vælge imellem. Din første ansættelse kan være på en af følgende afdelinger:

Akutafdelingen
Ortopædkirurgisk Afdeling
Medicinsk Afdeling

Vejledning og uddannelse

Din hovedvejleder er ansat i den samme afdeling som dig. Vedkommende er ansvarlig for at følge din uddannelse og gennemføre de strukturerede samtaler, som indgår i lærings- og evalueringssituationer. Din vejleder er enten 1. reservelæge eller speciallæge. Udover fra den udpegede vejleder modtager KBU-lægen vejledning i det daglige arbejde fra en akutlæge, eller en anden mere erfaren kollega og på nogle områder også fra andre personalegrupper. På Dagens Medicins hjemmeside finder du vores KBU-guide – her kan du læse mere om de vigtigste aspekter af uddannelsesforløbet.
 

Introduktion

På førstedagen bliver du introduceret til sygehuset ved en fællesintroduktion. I de følgende dage er der en dags introduktion til vores IT (OPUS) system samt en dag omkring ‘Den kritisk syge patient’ og hjertestop. På afdelingerne er der derudover et særligt introduktionsprogram om, hvordan arbejdet er organiseret, og hvilke patienttyper du vil møde.
 

Hvad kan du lære?

  • Vi kan tilbyde dig, at du ser masser af patienter og opnår de relevante kompetencer, som forventes i basisuddannelsen.
  • Du kan få ‘hands on’ på mange kliniske færdigheder.
  • Nyt opdateret uddannelseslaboratorium med mange fantomer og mulighed for simulationstræning.
  • Vi kan tilbyde dig særlige udfordringer efter eget ønske, herunder deltagelse i mindre forskningsprojekter.
  • Et læringsmiljø under udvikling. Sygehuset arbejder efter evalueringsmetoder kendt fra Oxfords – Changing the culture.
  • De 7 lægeroller – som akademiker og administrator får du mulighed for at medvirke i den faglige udvikling i afdelingen og sikre, at administrationen omkring patientbehandlingen bliver udført.
  • Du kan øve dig i procedurer i vores undervisningslaboratorium og du vil få gratis adgang til tidsskriftsdatabase.

 

Ansættelsesforhold/løn

Vi kan tilbyde dig ansættelse under yngre lægers overenskomst suppleret med lokalt løntillæg. Kompetencetillæg, hvis du har særlige kvalifikationer. Funktionstillæg (uddannelsesassisterende yngre læge, patienttransport, student med på vagt, m.m.)

Du har mulighed for op til 3 betalte kursusdage udover de obligatoriske kurser. Kontakt uddannelsessekretariatet for yderligere information.

Kontakt uddannelsessekretariatet for yderligere information

Uddannelseskonsulent Melanie de Voss Nielsen, melani@regionsjaelland.dk