Ortopædkirurgi

Ortopædkirurgisk Afdeling har en stærk sygeplejefaglig ledelse, hvor vi i fællesskab udvikler sygeplejen til den ortopædkirurgiske patient. Afdelingens patienter er en blanding af akutte og elektive patienter, hvilket betyder både korte og længere indlæggelsesforløb. Patienterne er både mænd og kvinder – unge og ældre, hvilket gør sygeplejeopgaverne på en ortopædkirurgisk afdeling alsidige og mangfoldige. Ortopædkirurgisk sygepleje er grundlæggende sygepleje til den komplekse patient, ofte med medicinske lidelser.

Evidensbaseret sygepleje er en del af udviklingen, og afdelingens personale henter inspiration fra blandt andet litteraturen, nationale netværk og erfagrupper. Afdelingen tilbyder alle nyansatte en mentorordning, hvor introduktion til specialet gøres individuel. Afdelingen er medansvarlig for at uddanne sygeplejestuderende, SOSU elever og falckredder elever. Vi har ansat 2 udviklingssygeplejersker, som arbejder delt i klinik og administrativt. For os er det vigtigt at kvaliteten er tæt på det udførende team.

Gruppeleder i ortopædkirurgisk afdeling betyder meget selvstændighed i opgaveløsningen, hvor sygeplejerskerne arbejder parallelt med den lægefaglige behandling. Sygeplejerskerne er tovholder på det ortopædkirurgiske patientforløb, hvor der er rig mulighed for at planlægge og koordinere pleje og behandling. I et ortopædkirurgisk patientforløb indgår mange samarbejdspartnere, som arbejder vidt forskelligt fra en sengeafdeling, f.eks. operationsgangen og akutafdelingen. Samarbejdet stiller krav til sygeplejerskens forståelse, indsigt og organisatoriske kompetencer.

Den akutte ortopædkirurgiske patient har ofte været igennem et eller andet form for traume, og for mange patienter er et varigt eller midlertidigt funktionstab en realitet. Sygeplejerskens nærvær, faglighed og gode kommunikative kompetencer er derfor meget vigtige, når hverdagen med ét forandres og både patienter og pårørende havner i en kritisk uvant situation. Den ortopædkirurgiske patient skal som oftest hjem og fungere med et funktionstab, og det stiller krav til at sygeplejerskerne planlægger gode og trygge udskrivelser, hvor patient, pårørende og primær sektor skal inddrages aktivt. Ydermere er det en væsentlig sygeplejeopgave at sikre, at patienterne forstår vigtigheden i at tage ansvar for egen rehabilitering.

Kompetence muligheder

I ortopædkirurgisk afdeling er det muligt, at tilbyde 1/6 diplom i ortopædkirurgisk sygepleje, når sygeplejersken har været ansat i specialet i 2 år. Afdelingen tilbyder også en 1/6 diplom i form af praktikvejleder modul, såfremt sygeplejersken skal være klinisk vejleder. Afdelingen er bestemt også åben for anden relevant uddannelse. Afdelingen deltager i Erfagruppe for erfarne ortopædkirurgiske sygeplejersker i regionalt regi samt er meget aktive indenfor sårpleje både lokalt og regionalt, hvilket gør det muligt at dygtiggøre sig indenfor sårpleje til den ortopædkirurgiske patient.

Fleksibel ansættelse

Afdelingen imødekommer to skiftevagter. Det er valgfrit om sygeplejersken ønsker at arbejde hver 2. eller 3. weekend. Sygeplejersken har mulighed for at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i sommerferieperioden, og afdelingen er desuden meget fleksibel i forhold til timeantal.

Ortopædkirurgisk afdeling består af et 5 døgn- og 7 døgnafsnit samt et ambulatorium, og det er muligt at udøve sin sygepleje på alle 3 afsnit.

Kontakt

Afdelingsledelsen Ortopædkirurgi

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Cheflæge
Nanna Salling
nasa@regionsjaelland.dk 5651 5346 9356 6086
Chefsygeplejerske Linda Mie Christensen lmcd@regionsjaelland.dk 5651 5361 9357 4062

Ledige stillinger