Intern medicin

Medicinsk afdeling er en stor, spændende og travl afdeling med 6 sengeafsnit og ambulant funktion inden for diabetes og stofskifte, lungemedicin, mave-tarm sygdomme og hjertesygdomme og desuden findes et medicinsk dagafsnit, medicinsk ambulatorium i Nakskov, hukommelsesklinik, faldklinik og geriatrisk ambulatorium.

Der er desuden tilknyttet dialyseafdeling, som er tilknyttet Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Formålet med KBU

Målet med KBU er at du skal finde dig til rette i rollen som læge og tilegne dig evnen til at lære også at fungere på en større eller mindre arbejdsplads.

Som KBU læge skal du erhverve professionel robusthed, dvs. lære at håndtere den kliniske virkeligheds uforudsigelighed og flertydighed og lære at træffe beslutninger i den kontekst.

Du skal tage ansvar for din egen læring og aktivt søge råd og vejledning hos dine erfarne kolleger for at understøtte din faglige udvikling. Du skal kunne arbejde selvstændigt og som en del af en større enhed for således at opnå evne, identitet og adfærd som læge, kollega og medarbejder. Du skal erhverve dig rutine i anamneseoptagelse, undersøgelsesteknik og i tolkning af symptomer og kliniske fund, således at du selvstændigt kan formulere en sandsynlig diagnose, opstille rationelle undersøgelsesprogrammer for de hyppigste sygdomme og håndtere den akut og kronisk syge patient.

Du skal lære at tage ansvar for patient og patientforløbet. En vigtig del af uddannelsen er kommunikation med patient og pårørende om undersøgelser og behandling med respekt for patientens integritet, rettigheder og gældende lovgivning.

Derudover er det væsentligt at du opnår indsigt og forståelse for den del af medicinallovgivningen, der danner grundlag for samarbejde med de sociale myndigheder, politi og embedslægen.

Vejledning

Kompetenceudvikling skal støttes af jævnlige møder mellem dig og din hovedvejleder/tutor. Det er en fælles forpligtigelse, men hovedansvaret påhviler dig som den uddannelsessøgende.

Kontakt

Afdelingsledelsen Intern Medicin

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Cheflæge
Hongmei Duan
hodu@regionsjaelland.dk 5651 5551 2166 5208
Chefsygeplejerske
Else Dueled
edk@regionsjaelland.dk   9356 7008

 

Uddannelsesansvarlige overlæger
Navn E-mail Telefon Mobil
Overlæge (Geriatri)
Ellen Holm
ellh@regionsjaelland.dk 5651 5434 9357 4184
Overlæge
Helle Nielsen
hnle@regionsjaelland.dk 5651 6598 2166 3565
Ledelseskonsulent
Navn E-mail Telefon Mobil
Ledelseskonsulent
Anni Rømer Hansen
arhn@regionsjaelland.dk 5651 5657 9357 4748

 

Ledige stillinger