Vil du forske hos os

Nykøbing F. Sygehus har fokus på styrket faglighed, brugerinddragelse, nye organisations og samarbejdsformer, og på at være en attraktiv arbejdsplads. Derfor investerer NFS også i forskning – både ved at etablere optimale fysiske rammer i form af ”Forskningens Hus”, men i høj grad også ved at satse på et stærkt og konkurrencedygtigt forskningsmiljø. Vi ønsker at generere og sprede ny viden, som sidenhen formidles og implementeres i klinikken.

Forskning er et relativt ungt område på Nykøbing F. Sygehus, men vi er i rivende udvikling. Vi har aktive forskere inden for det lægelige, sygeplejefaglige og terapeutiske fagområde, ligesom vi også har et epidemiologisk forskningscenter. En af centrets opgaver er at udnytte data indsamlet i Lolland-Falster Undersøgelsen til forskning. De seneste år er antallet af forskere på Nykøbing F Sygehus steget, enten gennem rekruttering af læger og sygeplejersker med forskerkompetencer, men også gennem medarbejdere, der har taget forskeruddannelse. Dette har også resulteret i flere tilknyttede Ph.d.-studerende samt et stigende antal publikationer.

Nykøbing F. Sygehus har fastlagt en forskningsstrategi med et fokus på den selvstændige forskning og på at drage nytte af de muligheder, der er i at indgå i forskningssamarbejder med eksterne forskningsmiljøer, som skal være medvirkende til at løfte den generelle faglighed på sygehuset. Som et led i strategien er der indgået forskningssamarbejde med bl.a. KU, SDU, RUC og Steno Diabetes Center. Internt har sygehuset en forskningsstøtteenhed, der støtter op om forskningsinteresserede medarbejdere i form af hjælp til bl.a. vejledning i metode og studiedesign, fundraising og inspiration til nye idéer og samarbejder.

For mere information klik her.