Gynækologi og Obstetrik

Sygeplejerske – hvad vil det sige at være sygeplejerske på gynækologisk/obstetriske afdeling?

Du vil få et varieret job med stor indflydelse på eget arbejde.

Du får mulighed for at påvirke dine arbejdstider.

Du vil få flere initiativrige og engagerede kolleger med mange personlige og faglige ressourcer, som vil hjælpe dig i starten.

Du kan være med til at præge udviklingen i afdelingen.

Gynækologisk/obstetrisk afdeling består af tre afsnit:

  • Afsnit for fødende og barsel, hvor der er fire fødestuer, ni familierum, en stue til akutte gynækologiske indlæggelser samt en undersøgelsesstue, hvor vi modtager akutte gynækologiske patienter ambulant døgnet rundt.
  • Afsnit for kvindesygdomme med 6 dagkirurgiske senge og 5 ambulatorier.
  • Center for Voldtægtsofre.

Afsnit for fødende og barsel

På barselsgangen hjælper vi familierne med amning og den første familiedannelse. Vi arbejder efter principperne i ”Amning – en tryg start”, og der er meget vejledning, da familierne hurtigt går hjem.

Vi modtager akutte gynækologiske patienter direkte i afsnittet efter aftale med vagthavende. Vi laver basisobservation og assisterer lægen med diverse undersøgelser. Hvis patienten har behov, indlægges hun til pleje og behandling.

Vi har ansvar for voldtægtstelefonen, hvor alle der har været udsat for voldtægt har mulighed for at ringe. Vi vejleder i forhold til den akutte situation, og har tæt samarbejde med Center for Seksuelle Overgreb på RH. Det vil derefter være teamet i Center for Voldtægtsofre, der varetager yderligere kontakt.

Vi går behovsstuegang dagligt med den vagthavende eller patientansvarlige læge.

Afsnit for kvindesygdomme

Vi udfører præ- og postoperativpleje på 5-8 gynækologiske operationspatienter i sammedagsafsnittet alle hverdage. Vi kører efter princippet “samme læge”, så den læge, der har sat patienten til operation, også er den, der opererer patienten. Sygeplejerskerne arbejder både i ambulatoriet og er på dagskirurgisk afsnit, og da de to afsnit ligger i forlængelse af hinanden, bidrager plejepersonalet også til at skabe kontinuitet for patienten.

Vi assisterer lægen på gynækologisk ambulatorium, men har også selvstændige ambulatorier.
I inkontinensambulatoriet, som varetages af specialuddannede sygeplejersker, udfører vi ringskift på patienter med prolaps og følger op på pleje til inkontinenspatienter efter ”Minimal Care”-principperne. Vi fører Kvalitetsdatabase for inkontinens- og prolapsoperationer.
I abortambulatoriet scanner og vejleder vi kvinderne til medicinsk eller kirurgisk abort, og følger telefonisk op på behandlingen.
I ambulatoriet for svangerskabsdiabetes oplærer vi patienterne i blodsukkermåling samt følger op på blodprøvesvar både telefonisk og ved fremmøde, i tæt samarbejde med den klinisk ansvarlige overlæge.

Center for Voldtægtsofre

I CFV (Center for Voldtægtsofre) følger vi op på undersøgelser og behandling, som er startet ved retsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet. Vi har tæt samarbejde med centerets psykolog i forhold til opgaver vedrørende både akutte patienter og selvhenvendere.

Vi har 2. og 6. semester sygeplejestuderende på dagkirurgisk afsnit.

Kompetencer

Som sygeplejerske på afdelingen har du mulighed for at specialisere dig i flere subspecialer, som giver dig afveksling i din dagligdag. Vi tilstræber at du som minimum, efter grundig oplæring, kan varetage 2 specialer. Det betyder mindre sårbarhed i forhold til ferier og sygdom, og giver en fleksibilitet i vagtplanlægningen. Vi aftaler hvilke områder du specialiseres i ud fra afdelingens behov og dine ønsker.

Vi tilstræber at planlægge dine vagter efter dine behov og ønsker, så arbejdsliv og familieliv hænger godt sammen.

Hos os sætter vi læring, sparring og faglige diskussioner højt. Vi hjælper hinanden hele døgnet med de udfordringer, der måtte opstå i vagten. Der er et unikt samarbejde mellem jordemødre, SOSU-assistenter, sygeplejersker, læger og sekretærer, som gør arbejdsmiljøet spændende med en masse faglige diskussioner, tværfagligt samarbejde og ikke mindst sjovt og livgivende.

 

Kontakt

Afdelingsledelsen Gynækologi, Obstetrik og Pædiatri

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Cheflæge
Cæcilie Trier Sønderskov
cats@regionsjaelland.dk 5651 5404 2587 0046
Ledende Chefjordemoder
Trine Marianne Mottlau
tmott@regionsjaelland.dk 5651 5418 2560 3405
Chefsygeplejerske
Bettina Kirstine Petersen
bkra@regionsjaelland.dk 5651 5035 2947 8569

 

Ledige stillinger